onejka

627 tekstów – auto­rem jest onej­ka.

Jakże często zap­rzecze­nie, jest naj­lep­szym potwierdzeniem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 marca 2017, 13:37

8 go marca

Ko­bieto ! Puchu marny...

9 go marca

Mężczyz­no ! Wiet­rze fig­larny . .. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 marca 2017, 11:44

Po­siłku­jemy się tym, cze­go nie jes­teśmy w sta­nie ugryźć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 marca 2017, 13:34

* * *

chciałabym ci po­wie­dzieć
wszys­tkie słowa
co się rodzą po­między ra­miona­mi
krawędzią ust drażnią skórę

zer­wać ich owoc
i sma­kować slod­ko gorzkie li­tery

chciałbym dać ci chle­bowe wer­sy
na głód miłości 

erotyk
zebrał 18 fiszek • 2 marca 2017, 12:23

Kiedy ktoś uważa, że każde­mu i o każdym,
może po­wie­dzieć na­wet naj­bar­dziej ob­rzyd­liwą i podłą rzecz,
znak to, iż tak nap­rawdę nie ma jed­nej oso­by, która chciałaby go słuchać.

" "wol­ność bez mądrości i cno­ty ?
to jest zło naj­większe z możli­wych. " Ed­mund Burke
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 lutego 2017, 12:25

Trud­no zacho­wać po­ziom, kiedy trze­ba na niego spaść. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 lutego 2017, 16:26

Cza­sem ko­goś na­wet nie widzisz, a je­mu się zda­je,
że ci ob­ra­zem wi­si na fron­to­wej ścianie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 lutego 2017, 13:12

gdyby się miało zdarzyć niezdarzalne

jes­tem skałą strzelistą
na szla­ku twoim

wiatrem
co mu naszyj­nik z liści
ut­kał czas

roz­niosą mnie deszcze łzawe
po polach

będę wschodzić każdej wiosny
za słońcem rąk twoich 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 9 lutego 2017, 11:00

Cza­sem człowiek coś so­bie uroi.
I ul w głowie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lutego 2017, 18:33

Myśle­nie często do­bija, ale nie zabija. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 lutego 2017, 06:51

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 marca 2017, 13:16onejka sko­men­to­wał tek­st Zapisanych w ser­cu nie [...]

17 marca 2017, 10:17onejka sko­men­to­wał tek­st Żeby wyjśćz dep­resji na­leży [...]

17 marca 2017, 10:14onejka sko­men­to­wał tek­st Warunkiem szczęścia nie jest [...]

17 marca 2017, 10:12onejka sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]

17 marca 2017, 10:02onejka sko­men­to­wał tek­st Ku ra­dości

17 marca 2017, 10:00onejka sko­men­to­wał tek­st ... oczy­wis­tość czyiś zscho­wań, [...]

17 marca 2017, 09:56onejka sko­men­to­wał tek­st **********************************

17 marca 2017, 09:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie um­kniesz w sen

17 marca 2017, 09:52onejka sko­men­to­wał tek­st do zo­bacze­nia

13 marca 2017, 13:50szpiek sko­men­to­wał tek­st Jakże często zap­rzecze­nie,jest naj­lep­szym [...]