onejka

645 tekstów – auto­rem jest onej­ka.

Człowiek jest ułom­ny, wy­biera piekło, marząc o raju. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 lipca 2017, 21:25

Ludzkość pot­rze­buje Bo­ga, który nie jest politykiem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 lipca 2017, 11:55

moje waterloo

mam jedną prośbę
do czasu

żeby mi za­pom­nieć pozwolił
tyl­ko to jedno

że mi się tak bar­dzo wydawało

każde słowo

w miłość ubrane

i niech mi jeszcze oszczędzi łez

żebym płakać kiedyś mogła
gdy mnie ja­kaś praw­da opuści. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 1 czerwca 2017, 10:33

Tyl­ko miłość ogłupia tak, że człowiek trak­to­wany jak śmieć tłumaczy so­bie, że jest śmieć, ale ekologiczny. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 czerwca 2017, 10:22

Pros­tak zaw­sze się wy­niesie, wyżej. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 maja 2017, 15:11

Le­piej być real­nie nie­szczęśli­wym, niż żyć złudzeniami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 maja 2017, 21:33

zawsze

tą bez­silność
pa­miętać będę

zawsze

kiedy tak bardzo
chciałam być
twoim kubkiem
pełnym kawy

a nagle

przes­tałam pa­sować
do krawata 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 maja 2017, 09:49

Jak człowiek wy­pad­nie z obiegu, to się mu­si obiegać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 maja 2017, 09:48

zaćmienie

kiedyś będę ci
wspomnieniem

że bez dotyku
roz­pa­da się
każdy błękit

i niebo 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 maja 2017, 19:36

zaklęcie

wy­myśl so­bie mnie

wyczaruj

taką

jaka
jestem 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 maja 2017, 10:05

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 22:59onejka sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]

wczoraj, 22:57onejka sko­men­to­wał tek­st Zanim ogłosisz się ko­tem [...]

wczoraj, 22:55onejka sko­men­to­wał tek­st 6 roz­biór

wczoraj, 22:54onejka sko­men­to­wał tek­st Ludziom bez ser­ca bra­kuje [...]

wczoraj, 22:52onejka sko­men­to­wał tek­st Lepszy szcze­ry po­liczek, niż [...]

19 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Człowiek jest ułom­ny, wy­biera [...]

18 lipca 2017, 23:27onejka sko­men­to­wał tek­st Człowiek jest ułom­ny, wy­biera [...]

18 lipca 2017, 23:24onejka sko­men­to­wał tek­st Człowiek jest ułom­ny, wy­biera [...]

18 lipca 2017, 23:20Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Człowiek jest ułom­ny, wy­biera [...]

18 lipca 2017, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek jest ułom­ny, wy­biera [...]