onejka

613 tekstów – auto­rem jest onej­ka.

zbyt wiele miłości można nie udźwignąć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 stycznia 2017, 17:53

To, że liznąłeś, nie znaczy, iż znasz smak.

insp. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 stycznia 2017, 09:45

I przychodzi w życiu ta­ki czas, kiedy dob­rze wiesz,
że nie masz już cza­su na czekanie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 stycznia 2017, 21:53

" Pa­nie zacho­waj mnie od zgub­ne­go na­wyku mniema­nia, że
muszę coś po­wie­dzieć na każdy te­mat i przy każdej okaz­ji " 

To­masz z Akwinu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2017, 10:54

Em­pa­tia żyje w szarości. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2017, 13:18

Każdy dos­ta­je od życia bo­nus, w pos­ta­ci te­go czym żyje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 stycznia 2017, 10:15

oby człowiek nie żył tym, co w cudzych ustach. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 stycznia 2017, 09:33

pro­wokac­ja plotką się karmi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 stycznia 2017, 19:27

Cóż znaczy je­den w ob­liczu miliona...
Cza­sem by­wa bezcenny.

Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 stycznia 2017, 13:02

niekończące się nigdy

os­tatnia łza

i rzec bym mogła
że mi lód między ra­miona­mi spłynął

to lep­sze
niż non­sensem is­tnieć

od stóp po czub­ki palców
być złudzeniem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 stycznia 2017, 10:28

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 21:07onejka sko­men­to­wał tek­st Zapuściłym wun­sy.  

dzisiaj, 21:07onejka sko­men­to­wał tek­st Lubje pi­rogi.  

dzisiaj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st kolejny wieczór znów licze­nie ba­ranów po [...]

dzisiaj, 10:50onejka sko­men­to­wał tek­st Codziennie budzę się piękniej­sza, ale [...]

dzisiaj, 10:28onejka sko­men­to­wał tek­st Codziennie budzę się piękniej­sza, ale [...]

dzisiaj, 10:14onejka sko­men­to­wał tek­st Zapuściłym wun­sy.  

dzisiaj, 10:14onejka sko­men­to­wał tek­st Lubje pi­rogi.  

19 stycznia 2017, 21:42onejka sko­men­to­wał tek­st Z se­rii: Mała

18 stycznia 2017, 21:07onejka sko­men­to­wał tek­st Z se­rii: Mała

18 stycznia 2017, 10:19onejka sko­men­to­wał tek­st Świadomość ~ stan nasze­go [...]