onejka

623 teksty – auto­rem jest onej­ka.

Kiedy ktoś uważa, że każde­mu i o każdym,
może po­wie­dzieć na­wet naj­bar­dziej ob­rzyd­liwą i podłą rzecz,
znak to, iż tak nap­rawdę nie ma jed­nej oso­by, która chciałaby go słuchać.

" "wol­ność bez mądrości i cno­ty ?
to jest zło naj­większe z możli­wych. " Ed­mund Burke
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 lutego 2017, 12:25

Trud­no zacho­wać po­ziom, kiedy trze­ba na niego spaść. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lutego 2017, 16:26

Cza­sem ko­goś na­wet nie widzisz, a je­mu się zda­je,
że ci ob­ra­zem wi­si na fron­to­wej ścianie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 lutego 2017, 13:12

gdyby się miało zdarzyć niezdarzalne

jes­tem skałą strzelistą
na szla­ku twoim

wiatrem
co mu naszyj­nik z liści
ut­kał czas

roz­niosą mnie deszcze łzawe
po polach

będę wschodzić każdej wiosny
za słońcem rąk twoich 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 lutego 2017, 11:00

Cza­sem człowiek coś so­bie uroi.
I ul w głowie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lutego 2017, 18:33

Myśle­nie często do­bija, ale nie zabija. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 lutego 2017, 06:51

bo w czekaniu najgorsze jest niedoczekanie

od przebudzenia
ociera­my nasze słowa
o wie­rzchołki marzeń

po­całun­ki szkliste
składa­my bla­dym świtem

kiedy odej­dzie miłość
będziemy gotowi
na wspólny sen 

wiersz dnia z 9 lutego 2017 roku
zebrał 26 fiszek • 7 lutego 2017, 21:48

Przy­tule­nie win­no być od­ruchem ser­ca,
nie nagrodą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 lutego 2017, 14:41

niech będzie chwalony

przeszedł
po słowie
kro­kiem ciężkim

i chy­ba bu­ty miał
nie pier­wszej czystości

bo zaz­grzy­tały wersy
i szloch zdało się słyszeć
w każdej linijce

od cudzysłowu przez przecinek
po kropkę biegł

gdy­by nie puen­ta
skonałby
w niezrozumieniu 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 stycznia 2017, 23:30

Ko­lac­ja we dwoje

Ona i Stół
On i Ława

Dla każde­go coś miłego.

Odtwórz  

anegdota
zebrała 9 fiszek • 30 stycznia 2017, 11:31

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

16 lutego 2017, 09:44onejka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

15 lutego 2017, 22:00Bromba sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś uważa, że [...]

15 lutego 2017, 16:10yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś uważa, że [...]

15 lutego 2017, 14:15onejka sko­men­to­wał tek­st wierszy go­towa­nie

15 lutego 2017, 14:12onejka sko­men­to­wał tek­st Żeby nie opuścić rzeczy, [...]

15 lutego 2017, 14:10onejka sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś uważa, że [...]

15 lutego 2017, 13:14Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś uważa, że [...]

15 lutego 2017, 12:36wdech sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś uważa, że [...]

15 lutego 2017, 12:33dark smurf sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś uważa, że [...]

14 lutego 2017, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st wielkie ser­ca prze­lewają za [...]