onejka

670 tekstów – auto­rem jest onej­ka.

Nag­minne ro­bienie z ko­goś idioty, kon­sekwen­tnie pro­wadzi do zro­bienia go z siebie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 listopada 2017, 08:27

Pop­rzeczka wy­soko wisiała
nie mogła przeskoczyć
to się przeczołgała.

Z tej baj­ki mo­rał do za­pamięta­nia :
Za­rozu­miały szczy­tuje, bo go bolą kolana. 

anegdota
zebrała 9 fiszek • 23 października 2017, 08:52

Praw­dzi­we skrzydła rosną w ciszy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 października 2017, 13:57

Ludzi skłon­nych do poświęceń, wca­le nie cechu­je poświęcenie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 października 2017, 13:45

Są mężczyźni, którym wol­no pracować
i przy­nosić do do­mu dużo pieniędzy.
Dos­tają też cza­sem wol­ne...na zakupy. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 16 października 2017, 20:50

Ob­co­wanie z ideałem sięga dna. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 października 2017, 23:58

Chciałabym aby każdy "nor­malny Po­lak" nie uważał za nienor­malne­go Po­laka, te­go, który myśli i żyje inaczej niż on. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 października 2017, 13:35

Cza­sem człowiek, tak się za­pamięta w swoim za­pamięta­niu, że aż się pogubi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 października 2017, 13:53

I jed­na baj­ka może mieć dwa morały. 

myśl dnia z 13 października 2017 roku
zebrała 11 fiszek • 11 października 2017, 08:50

" Nie wiem co nas te­raz łączy.
Zu­pełnie nie wiem, czy coś po­nad to.
Co nas te­raz dzieli"


Ma­ciek Wier­szyc­ki mot­to to­miku "Wciąż... " 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 października 2017, 09:12

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 08:56onejka sko­men­to­wał tek­st STABILIZACJA

wczoraj, 08:54onejka sko­men­to­wał tek­st Lady Blue

wczoraj, 08:52onejka sko­men­to­wał tek­st Normalnie nienor­malne

wczoraj, 08:49onejka sko­men­to­wał tek­st Paradoksalnie; na dnie łat­wiej [...]

wczoraj, 08:48onejka sko­men­to­wał tek­st odchodzę

wczoraj, 08:45onejka sko­men­to­wał tek­st Przewrotność

22 listopada 2017, 08:31onejka sko­men­to­wał tek­st A na zewnątrz świat [...]

22 listopada 2017, 08:30onejka sko­men­to­wał tek­st Montmartre

22 listopada 2017, 08:28onejka sko­men­to­wał tek­st Przewrotność