onejka, teksty z czerwca 2013 roku

15 tekstów z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Czereśni słodki smak

wzbieram rzeką w twoich oczach
występuję z brzegów
roz­le­wam wokół ramion

nie od­ry­waj błękitów z mo­jej twarzy

patrz

to us­ta
sek­retny po­całunek chemii... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 29 czerwca 2013, 00:03

Spadanie jest początkiem lotu

kiedy cier­pię
noc rwie na strzępy mo­je sny
krwa­wią miej­sca na skrzydła

myślę, że tak nam wte­dy do siebie blis­ko. tato
na wy­ciągnięcie od­wa­gi

a ja na­dal jes­tem tyl­ko słonym istnieniem
tchórzem
człowiekiem
które­mu zno­wu pękło serce... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 28 czerwca 2013, 00:04

Dziesięć jest liczbą z naszych dłoni

Przychodzę niespłoszona
nie do­tykaj księżyca

kołyszę biodra
bo lu­bisz mo­je słowa
i to w ja­ki sposób siadam ci na kolanach

każdy następny raz
zbliża us­ta o nieoder­wa­ne oczy

bez ciebie
byłabym liściem jesiennym

be­ze mnie
jes­teś cieniem nasze­go drzewa... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 czerwca 2013, 00:07

Człowiek wyp­ru­wa so­bie żyły, żeby nie krwawić. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 czerwca 2013, 23:47

Dzień naj­bar­dziej się dłuży, gdy u je­go schyłku ktoś czeka. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 czerwca 2013, 08:30

W kropli potu

obej­mij uda moich myśli
dłoń w dłoni gorącej zaciśnij

upalni

sięgaj­my oazy... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 czerwca 2013, 12:35

Naj­gor­sze jest ta­kie roz­cza­rowa­nie - gdy widziało się w kimś to wszys­tko, cze­go tam nie ma i nig­dy nie było. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 czerwca 2013, 00:06

Kiedy kończą się słowa, roz­cza­rowa­nie jest w nowiu. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 18 czerwca 2013, 22:42

Nie więcej niż...

Cza­sami mam wrażenie, że już byłam.
Stałam w tym miejscu,
z tak sa­mo skrzyżowa­nym sercem.

Miałam już na­wet ta­ki wyt­re­sowa­ny uśmiech,
myśli o za­pachu orientu.

Ktoś ku­pił mo­je sta­re marzenia
i porzu­cił w przyd­rożnym człowieku,

a ja czuję, że zno­wu kiełkują mo­je palce.
Dojrzewamy
Może jut­ro będziesz we mnie

wróci mój pier­wszy oddech


Choć...
nig­dy,
nie zdarzy się nic
po­nad to - czym nie będziemy.Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 czerwca 2013, 21:14

W kropli oddechu

Pat­rzę. do­tykam. chłonę

Twoich ust perły
w wes­tchnienia zamieniam,
gdy w do­linie bioder rozsypane,
mdleją,
z pragnienia.

Tul. lgnij. wij mnie...
w namiętność. 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 16 czerwca 2013, 07:42

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 20:36szpiek sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

przedwczoraj, 17:21yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie jest na [...]

przedwczoraj, 10:35CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Nikt nie jest na [...]

przedwczoraj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Powiedzcie moi mi­li skur­wi­syny. [...] 

przedwczoraj, 09:12onejka sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści rodzi się [...]

przedwczoraj, 09:10onejka sko­men­to­wał tek­st jesteś na ty­le dob­ry, [...]

przedwczoraj, 09:08onejka sko­men­to­wał tek­st Książki, której nikt nie [...]

przedwczoraj, 09:07onejka sko­men­to­wał tek­st Smutne to cza­sy kiedy [...]

przedwczoraj, 09:06onejka sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

16 stycznia 2019, 13:03kati75 sko­men­to­wał tek­st Smutne to cza­sy kiedy [...]