onejka, teksty z czerwca 2014 roku

13 tekstów z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

do szpiku myśli

Jut­ro
usiądę nad sensem
poz­wolę by ob­mył mi stopy

może na­wet za­nurzę dłonie
przepłynę na dru­gi brzeg

jutro
wszys­tko będzie wczorajsze


Odtwórz

" Ja, twar­dy lód zim­nem głaszczę twoją dłoń
Ja, tak pros­to w twarz kłamię cię każde­go dnia
Ale ty, ty mnie dob­rze znasz, wszys­tko o mnie wiesz
Wiem, wy­baczysz mi, że wszys­tko prze­ze mnie "
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 25 czerwca 2014, 11:12

Ek­stre­mal­nie in­dy­widual­ni, mażemy się po­za ramą. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 czerwca 2014, 08:58

Przek­racza­nie, leży w naszej naturze.
Jed­nak są ta­kie brze­gi, na które nie war­to się spieszyć. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 16 czerwca 2014, 09:29

tylko w klatce jest miejsce na wnikanie

Nie wiem czy chcę roz­sunąć ko­tarę nocy,
wpuścić trochę światła
i po­dać się na tacy

a co, kiedy le­piej przyz­wycza­jać oczy do mro­ku ?

może war­to zro­bić je­den krok,
wyz­być się lęku,
żeby więcej nie zasłaniać te­go co nieodwrócone

je­den po drugim
al­bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 czerwca 2014, 09:57

Indywidualnie

Ot ! se parujemy... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 czerwca 2014, 09:35

w sobie masz wszystko czego ci potrzeba

Śpiewaj
niech szu­kają nut

do akompaniamentu
nie pot­rze­ba aniel­skiego głosu

wys­tar­czy że masz imię
ta­kie nie twoje

śpiewaj
bo po­myślą że ob­le­kasz ich skórę 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 czerwca 2014, 11:41

puk puk w ... czyli na co komu gołębie pokoju

Coś o niczym
raj­skim słowem napisane

nad głową
wol­ność kołuje zdziwiona

rzęzisz i urągasz
pech ! 
minąć się z szablą

ku­lawe to życie
kiedy w pochwie jęzor dokazuje 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 czerwca 2014, 10:59

Rzecz nies­po­tyka­na pra­wie - uśmiech do cudze­go szczęścia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 czerwca 2014, 10:08

Nikt nie lu­bi być pion­kiem, na­wet kiedy ma swo­je miej­sce na szachownicy. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 czerwca 2014, 10:17

Warto poświęcić życie na szukanie siebie, w swojej pustce

Widziałam oczy niecierpliwe
i słowa ob­darte ze skóry
broczyły krwią zapomnienia

do­tykałam serc bez życia
pul­so­wały nieszczęśliwe
po­między żeb­rem a dłonią

słyszałam mowę bezdźwięczną
os­trza­mi tnące litery
uboczne efek­ty ludzkich myśli

sma­kuję życie
ty­le te­go
częstuj się człowieku
świat na wszys­tko ma promocje 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 5 czerwca 2014, 09:42

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 09:31onejka sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

dzisiaj, 09:29onejka sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

dzisiaj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

dzisiaj, 09:25onejka sko­men­to­wał tek­st Życie jest fe­nome­nal­ne. Kiedy [...]

dzisiaj, 09:24onejka sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

dzisiaj, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

dzisiaj, 09:21onejka sko­men­to­wał tek­st Zagadkowość oz­nacza brak chęci.