onejka, teksty z czerwca 2015 roku

13 tekstów z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

cier­piącym na wy­pale­nie, og­nia pot­rze­ba najbardziej 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 czerwca 2015, 16:59

zMenier`owana

są mnie dwie połowy

ja cisza
i
ja szeleszcząca

ja i ona
ta którą znam
i ta dzika
którą próbuję oswoić

ja ta sa­ma od lat
i ona niezgłębiona

uczę się z nią żyć... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 czerwca 2015, 14:18

Życie na ha­ju bez haju.
Bóg słucha mod­litw i spełnia nasze życzenia.
Modląc się dbaj­my o szczegóły, bo wy­mod­lo­ne szczęście, przek­leństwem bywa. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 czerwca 2015, 23:56

Zas­ta­nawiam się czy po­ruszający te­mat mo­ral­ności in­nych są aż tak świeci, czy, az tak zepsuci. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 czerwca 2015, 21:34

Piątek, piąteczek, piąteczu­nio, piąteczu­nie­czek, prze­kocha­ny . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 czerwca 2015, 09:22

Może i by­libyśmy ideal­ni, skro­jeni na miarę, gdy­by czas brał łapówki. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 czerwca 2015, 14:26

Ko­bieca naiw­ność jest jak ry­ba w wodzie.
Jed­na zanęta "jes­teś piękna", a połowów nieskończoność. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 czerwca 2015, 09:33

Dob­re słowo za­bija najskuteczniej. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 czerwca 2015, 22:11

Wraz z roz­wo­jem tzw por­ta­li społecznościowych i zważyw­szy na zacho­wania ja­kie te­mu towarzyszą,
ktoś po­winien wy­myślić szcze­pionkę uod­parniającą na nie.
W niektórych przy­pad­kach win­na ona być po­dawa­na pod przymusem.
Zwłaszcza wte­dy kiedy człowiek już sam nie wiem kim jest i jak się nazywa. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 czerwca 2015, 17:25

Naj­smut­niej jest wte­dy kiedy wołasz, a od­po­wiada echo nie to, które­go oczekiwałeś. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 czerwca 2015, 10:19

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 09:31onejka sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

dzisiaj, 09:29onejka sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

dzisiaj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

dzisiaj, 09:25onejka sko­men­to­wał tek­st Życie jest fe­nome­nal­ne. Kiedy [...]

dzisiaj, 09:24onejka sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

dzisiaj, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

dzisiaj, 09:21onejka sko­men­to­wał tek­st Zagadkowość oz­nacza brak chęci.  

dzisiaj, 09:20onejka sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]