onejka, teksty z czerwca 2016 roku

12 tekstów z czer­wca 2016 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

ludzie nie mają cza­su na myśle­nie o myśleniu.

in­spi­rowa­ne Emilią 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 czerwca 2016, 09:57

autobiografia

ja 
myśl
po­niewieram się w głowie

ja
słowo
mie­szkam na końcu języka

ja
kropka
sta­wiam się gdzie chcę 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 czerwca 2016, 09:22

na ziemi pełno naszych śladów

prze­cież chciałam
no­sić two­je problemy

każde­go dnia

pod wspólnym niebem

dzielić ok­ruch serca
przy­tulać lęki

dzisiaj
blaknę

nie ma nas
i chy­ba nig­dy nie było 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 czerwca 2016, 11:54

Niektórzy muszą pa­lec w cudzy tyłek włożyć, żeby stwier­dzić pub­licznie, iż śmierdzi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 czerwca 2016, 14:13

dzi­siaj tak miłośnie na cy­tatach he he

Miłość nie kiełba­sa, w lodówce się zepsuje.

albo

chwi­lowa miłość - co mi zro­bisz jak mnie złapiesz.

poniekąd

przychodzi kiedy chce
od­chodzi kiedy chce -
miłość w jednorazówkach

lub

każda miłość wpra­wia w ruch miłość.
jak nie nową, to starą sta­wia w in­nym świetle.

efekt in­spi­rac­ji cytatowych 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 czerwca 2016, 13:27

fiszka nie kiszka, a wzdyma 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 czerwca 2016, 10:37

Cza­sem na człowieka spad­nie zbyt wiele treści,
aż mu się w zda­niu nie mieści. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 czerwca 2016, 11:09

Oby całe życie odróżniać dobrą pa­mięć, od pamiętliwości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 czerwca 2016, 12:46

Niektórzy są bar­dzo zawzięci w ro­bieniu idiotów z in­nych.
Nie zauważając przy tym, że naj­większe­go ro­bią z siebie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 czerwca 2016, 14:11

mi­ja­nie się z prawdą łat­wiej wpa­da w oko 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 czerwca 2016, 11:36

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 15:17yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 08:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

wczoraj, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

18 września 2018, 07:56onejka sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga

18 września 2018, 07:55onejka sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

18 września 2018, 07:54onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 13:34onejka sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]