onejka, teksty z grudnia 2015 roku

17 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

nie wszyscy mówią do widzenia

są ta­cy
którzy od­chodzą bez zbędnych słów

(nie słuchają ulu­bionej me­lodii na pożegnanie)
( nie piszą ckli­wych listów)

odchodzą
bo zaw­sze mają ciepłe dłonie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 31 grudnia 2015, 09:35

myśle­nie ugo­rem stoi,
up­ra­wiamy domyślanie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 grudnia 2015, 20:12

Naj­lepsi zwo­len­ni­cy, to ci z włas­nej wo­li, nie z niewoli. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 grudnia 2015, 18:24

czas nam klatką

roz­dziobały kru­ki wrony

wra­camy do przeszłości 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 grudnia 2015, 10:09

kochać praw­dzi­wie, to krwa­wić, kiedy ska­leczy się kocha­na osoba. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 17 grudnia 2015, 10:27

po dwóch dniach wieczności

mówisz mi 
dotykasz

zli­zuję z ra­mion drżenie

wiem już jak to jest

kiedy wszys­tkie słowa
mają imię twoje 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 16 grudnia 2015, 12:50

* * *

ta­kiej czułości mi trze­ba
co kwit­nie w dłoniach

bez przer­wy na jesień

czułości
której og­nisko roz­pa­lają us­ta twoje
na moich wzgórkach tkliwych

do­tyku
co wzbiera mi falą

i ra­mion rozłożystych
gdzie sko­na tęskno­ta moja 

erotyk
zebrał 23 fiszki • 15 grudnia 2015, 10:31

nasza wie­dza na te­mat wie­dzy Bo­ga jest po­bożnym życzeniem 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 grudnia 2015, 13:18

Wolę jak ktoś za mną biega, nie się turla. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 grudnia 2015, 12:28

Życie to nieus­tająca lek­cja z małymi przer­wa­mi na życie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 grudnia 2015, 10:19

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 czerwca 2018, 10:36onejka sko­men­to­wał tek­st bo złudną cza­sem by­wa [...]

30 kwietnia 2018, 21:27onejka sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

27 kwietnia 2018, 09:52onejka sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

27 kwietnia 2018, 09:39onejka sko­men­to­wał tek­st Alfie

30 marca 2018, 10:12onejka sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

19 marca 2018, 09:00onejka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

16 marca 2018, 16:20yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

16 marca 2018, 12:04Papużka sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

16 marca 2018, 10:15onejka sko­men­to­wał tek­st Jeden umysł sta­nowić może [...]

16 marca 2018, 10:14onejka sko­men­to­wał tek­st Szkoda że większość ludzi [...]