onejka, teksty z grudnia 2015 roku

17 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

nie wszyscy mówią do widzenia

są ta­cy
którzy od­chodzą bez zbędnych słów

(nie słuchają ulu­bionej me­lodii na pożegnanie)
( nie piszą ckli­wych listów)

odchodzą
bo zaw­sze mają ciepłe dłonie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 31 grudnia 2015, 09:35

myśle­nie ugo­rem stoi,
up­ra­wiamy domyślanie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 grudnia 2015, 20:12

Naj­lepsi zwo­len­ni­cy, to ci z włas­nej wo­li, nie z niewoli. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 grudnia 2015, 18:24

czas nam klatką

roz­dziobały kru­ki wrony

wra­camy do przeszłości 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 grudnia 2015, 10:09

kochać praw­dzi­wie, to krwa­wić, kiedy ska­leczy się kocha­na osoba. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 17 grudnia 2015, 10:27

po dwóch dniach wieczności

mówisz mi 
dotykasz

zli­zuję z ra­mion drżenie

wiem już jak to jest

kiedy wszys­tkie słowa
mają imię twoje 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 16 grudnia 2015, 12:50

* * *

ta­kiej czułości mi trze­ba
co kwit­nie w dłoniach

bez przer­wy na jesień

czułości
której og­nisko roz­pa­lają us­ta twoje
na moich wzgórkach tkliwych

do­tyku
co wzbiera mi falą

i ra­mion rozłożystych
gdzie sko­na tęskno­ta moja 

erotyk
zebrał 23 fiszki • 15 grudnia 2015, 10:31

nasza wie­dza na te­mat wie­dzy Bo­ga jest po­bożnym życzeniem 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 grudnia 2015, 13:18

Wolę jak ktoś za mną biega, nie się turla. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 grudnia 2015, 12:28

Życie to nieus­tająca lek­cja z małymi przer­wa­mi na życie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 grudnia 2015, 10:19

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 09:31onejka sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

dzisiaj, 09:29onejka sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

dzisiaj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

dzisiaj, 09:25onejka sko­men­to­wał tek­st Życie jest fe­nome­nal­ne. Kiedy [...]

dzisiaj, 09:24onejka sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

dzisiaj, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

dzisiaj, 09:21onejka sko­men­to­wał tek­st Zagadkowość oz­nacza brak chęci.  

dzisiaj, 09:20onejka sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]