onejka, teksty z grudnia 2016 roku

12 tekstów z grud­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Ja, to myślę, że jes­tem jed­nym wiel­kim błędem.
Wszys­cy mnie z kimś mylą. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 grudnia 2016, 19:12

Nie naj­gor­szy jest ten ból.
Ból można znieść.
Ból, kiedyś minie.
Naj­gor­sze jest to, że już nig­dy nie zaufasz.
Nikomu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 grudnia 2016, 09:14

są ta­kie przypadki,
że na­wet cud,
nie chciałby się trudzić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 grudnia 2016, 11:58

Naj­lep­szy i naj­traf­niej­szy sar­kazm wy­nika z autopsji. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 grudnia 2016, 10:05

cud spry­tu - wy­koleić się bez rozkładu jazdy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 grudnia 2016, 19:37

Ogłupienie przychodzi z każdej strony.
Naj­częściej ze stro­ny miłości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 grudnia 2016, 13:34

Nie wiem dlacze­go większość ludzi uważa, że to co po­wiedzą,
jest ważniej­sze od te­go, co zrobią. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 grudnia 2016, 11:01

* * *

jes­tem
nie będąc

bywam
nie bywając

a potem
już na­wet łez nie starcza
nad cza­sem tchórzli­wym zapłakać 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 grudnia 2016, 10:41

Wyz­naczo­ne gra­nice, dla jed­nej stro­ny są za­sieka­mi, dla dru­giej po­lem minowym. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 grudnia 2016, 10:39

Układ jest dob­ry, kiedy dwie niewiado­me wiedzą o co chodzi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 grudnia 2016, 09:36

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 15:17yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 08:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

wczoraj, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

18 września 2018, 07:56onejka sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga

18 września 2018, 07:55onejka sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

18 września 2018, 07:54onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 13:34onejka sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]