onejka, teksty z kwietnia 2014 roku

19 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Wma­wiała so­bie, że jej nie za­leży za bar­dzo, (a życia so­bie nie wyob­raża bez), że ideal­na miłość, to ta, która nie pożąda (chy­ba rodzi­ciel­ska), że nie szu­ka kochan­ka ( a aż ki­pi do myśli, o cho­ciażby przy­pad­ko­wym spot­ka­niu)...
Bar­dzo ko­biece, tyl­ko my ko­biety pot­ra­fi­my tak per­fid­nie okłamy­wać sa­me siebie, kiedy nag­le za­pa­da­my w coś cze­go nie było w pla­nach...ba ! na­wet w marzeniach.

zain­spi­rowa­ne opo­wiada­niem ~Starlight 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 kwietnia 2014, 10:19

Żona - skarbOna 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 29 kwietnia 2014, 11:16

Przyszywany

Gu­zik mi do te­go,
ale sześć dziurek,
to przesada. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 kwietnia 2014, 08:57

praw­da cza­sem przychodzi za późno, dla­tego trud­no spoj­rzeć jej w oczy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 kwietnia 2014, 22:02

naturalna rzeczy kolej

przyszła nieproszona
budząc z uśpienia
wiem
uwiła już gniazdo

gdy jas­ność wzejdzie

spłodzo­na w bólach
wyk­lu­je się ze mnie
ot­worzy oczy

po­tem umrę
przedojrzała 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 kwietnia 2014, 10:02

Nie stój, kiedy nie chcesz usiąść obok. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 24 kwietnia 2014, 00:03

W spętlonych myślach spadochronem są słowa

Byłam jak ćma
mrużyłam oczy z nad­miaru światła

( ta mo­ja śle­pa nieza­leżność )

spa­dałam bez lęku
tyl­ko po to byś mógł mnie ratować

myślałam
że żaden mur
że wys­tar­czy się wspinać

a jed­nak tak łatwo
od­da­lić się o wszystko
nie od­da­lając się na­wet na chwilę. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 kwietnia 2014, 19:03

Kiedy lu­bisz dyk­to­wać wa­run­ki, mu­sisz się liczyć z tym,
że nie każdy lu­bi notować. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 kwietnia 2014, 21:03

Wielkanocne wyciszenie

Myślałam, że bez ciebie
nie po­latam już nig­dy więcej,
bo to ty dmuchasz w mo­je skrzydła.

Oka­zało się, że to Je­go sprawka
- Og­rodni­ka od duszy.
 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 17 kwietnia 2014, 09:41

Jak się spruć, to do nit­ki ostatniej. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 16 kwietnia 2014, 08:54

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 15:17yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 08:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

wczoraj, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

18 września 2018, 07:56onejka sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga

18 września 2018, 07:55onejka sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

18 września 2018, 07:54onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 13:34onejka sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]