onejka, teksty z kwietnia 2015 roku

13 tekstów z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Nie chodzi o to, aby upar­cie tkwić we włas­nym błędzie, a o to, aby zna­leźć ko­goś, kto pot­ra­fi z niego wyprowadzić. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 kwietnia 2015, 10:02

Umiejętne ope­rowa­nie pa­radok­sem, czy­ni mis­trzem sofizmatu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 kwietnia 2015, 10:23

Są ludzie, którzy wcis­kają siebie jak bonusa. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 kwietnia 2015, 09:08

Bo w życiu chodzi o to, aby człowiekiem się rodząc, nim też umrzeć. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 20 kwietnia 2015, 09:32

Po­siada­nie sieci, nie czy­ni cię jed­nym z rybaków. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 kwietnia 2015, 11:06

Są imiona, które znaczą nas na zawsze. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 kwietnia 2015, 10:33

Kur­czo­we trzy­ma­nie, pro­wadzi do spięć. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 16 kwietnia 2015, 08:46

Ciem­no­ty nie wi­dać nim zabłyśnie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 kwietnia 2015, 08:53

ze­ro lgnie do liczb 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 14 kwietnia 2015, 08:33

Tchórze szu­kają pretekstu. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 kwietnia 2015, 10:04

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 08:55onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 08:53onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

wczoraj, 19:49Cris sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

wczoraj, 08:49onejka sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 08:41onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

19 października 2018, 11:17onejka sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

19 października 2018, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

18 października 2018, 13:00onejka sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

18 października 2018, 10:32onejka sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

18 października 2018, 10:28onejka sko­men­to­wał tek­st Zachwyciła ko­lora­mi złota pa­ni w [...]