onejka, teksty z lipca 2013 roku

17 tekstów z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Mów do niej słodko i usta miej czerwone

Codzien­nie zakłada inną sukienkę
lu­bi grochy wy­pukłe jak jej oczy
wzo­ry ko­cich futer
które do­dać mają drapieżności
i seksapilu
udo­wod­nić że to inni
zachodzą z nożami od tyłu

wewnątrz mała skrzyw­dzo­na dziewczynka
układa us­ta na kształt
Marylin
byłaby gdyby
pod żeb­rem tańczyło upoj­ne
raz-dwa raz-dwa

(stoję obok w małej czarnej
sta­ram się
słucham
zno­wu mówiłam coś cze­go nie powiedziałam)

zatęchłe śla­dy
roz­la­ne mleczno białe słowa
dzieciństwo przeklęte

gdy­by... byłaby 
naj­lep­szą pod słońcem... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 lipca 2013, 10:55

Czas :

do ce­lu po trupa 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 29 lipca 2013, 09:44

Gdy coś jest jas­ne, żad­na ściema te­go nie zmieni. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 lipca 2013, 12:44

Fantasmagorii kilka

To jest tak
jak­by błogo leżąc wśród niebies­kich traw
ro­zer­wać niebo
i zo­baczyć klucze zdzi­wionych aniołów

bez prag­nień i pośpiechu
tu­limy brze­mien­ne chwile

nad głową kracze sta­do słów
ręką od­ga­niasz ja­dowi­te myśli

to tyl­ko bie­szczadzkie połoni­ny szep­czą
bzem koralowym

i jarzębin oczy patrzą
ja­cy jes­teśmy ... niestworzeni. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 25 lipca 2013, 09:15

Ludzie listy klikają

W twoim liście sa­me słowa
trzy uśmiechy
wo­rek złości
pat­rzę w siebie wiem na pewno
kil­ka wes­tchnień lek­ko sączysz

w moim liście parę zwrotów
trzy buziaki
wo­rek łez
masz w za­nad­rzu niespodziankę
między na­mi wyrósł gniew

w naszym liście nasze dusze
mo­ja Wenus
i twój Mars
pa­ruje­my z każdym meilem
by obrócić wszys­tko w żart. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 lipca 2013, 12:06

To był dziewiczy raj...bez jaj. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 23 lipca 2013, 10:12

Szeptuszka

Po ko­cich łbach czar­ne psy
prze­biagają zeb­rom pasy,
spluń przez le­we ucho
licho nie śpi ! 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 lipca 2013, 09:39

Naj­gor­sza jest pew­ność, że niepew­ność jest pewna. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 21 lipca 2013, 00:06

Na imię Ci Niewiem

wer­tuję dni
mam kil­ka wer­sji twoich wyznań
cyk­liczne uśmie­chy od­po­wied­nie słowa

czas chichocze z naszych starań
i dep­cze po piętach

we mgle trzy­mamy się za ręce
po omac­ku pat­rząc w oczy

gdy­byś mnie dot­knął...gdy­bym poczuła... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 lipca 2013, 11:38

Ciosanek

Wier­sz wystrugam
spadną wióry. w oczy.
zmieciesz stopą
pod manię

grafo-m-a-nie-poeta. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 lipca 2013, 09:15

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 15:17yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 08:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

wczoraj, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

18 września 2018, 07:56onejka sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga

18 września 2018, 07:55onejka sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

18 września 2018, 07:54onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 13:34onejka sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]