onejka, teksty z lipca 2014 roku

13 tekstów z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

W cy­wili­zowa­nym kra­ju, z trze­cim dziec­kiem rodzi­na zys­ku­je przy­wile­je, u nas przy­domek dzieciorobów. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 lipca 2014, 10:36

Wszys­tkie bra­ki ma­my na piśmie. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 30 lipca 2014, 09:56

In­ternet zniek­ształca spojrzenie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 lipca 2014, 09:32

Pier­wsza po­win­na być myśl, dru­gi język.
Gdzie mo­wa wie­dzie prym, za­doma­wia się bezmyślność. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 lipca 2014, 09:44

Tobie o niej słów kilka

cza­sem pew­ność mam
że ją znam
że wiem
że ją os­woiłeś dla mnie

cza­sem myślę że wiem
co chciałaby mi powiedzieć

a po­tem

cisza roz­ry­wa mo­je ciało

i ta pew­ność przychodzi
że nie do­wiem się nigdy

o czym jest... miłość 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 lipca 2014, 08:30

ten budzi cudze su­mienie, które­mu je­go włas­ne spać nie daje. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 lipca 2014, 00:00

Mówmy nie kiedy nie - ma­my na myśli.
Nic bar­dziej nie ra­ni, jak oszu­kiwa­nie sa­mego siebie.
Nic bar­dziej nie pro­wadzi do niena­wiści, od by­cia wciąż okłamywanym. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 lipca 2014, 09:29

tym się pisze­my czym żyjemy. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 lipca 2014, 13:50

Na szlaku jaskółek zatrzęsienie

kiedy mi się nie myślisz
po­między jed­nym a dru­gim oddechem
widzę jak ona cierpi
w wer­sach po tobie

i siebie widzę
ze skrzydłem oderwanym... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 21 lipca 2014, 12:03

Cza­sem wys­tar­czy od­wrócić na chwilę wzrok, żeby poz­ba­wić się złudzeń. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 lipca 2014, 21:45

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 14:52carolyna sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 09:31onejka sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

dzisiaj, 09:29onejka sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

dzisiaj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

dzisiaj, 09:25onejka sko­men­to­wał tek­st Życie jest fe­nome­nal­ne. Kiedy [...]

dzisiaj, 09:24onejka sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

dzisiaj, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na