onejka, teksty z lipca 2015 roku

10 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Zachwyt tu, zachwyt tam...
Niezły chwyt, ten zachwyt. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 lipca 2015, 10:05

W objęciach ab­surdu - mieć nie mając. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 lipca 2015, 12:34

nie ma to jak głupi mądre­mu je­go głupotę uświadomi. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 26 lipca 2015, 12:42

Stojąc, ukorze­niamy lęki. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 lipca 2015, 08:53

Dos­ko­nałość, to mur, za który nie chce się zaglądać. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 lipca 2015, 10:06

* * *

kiedyś
chciałam
być jak Merylin

dzi­siaj
jestem
jak ja

bo
piękno widzisz we mnie 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 lipca 2015, 23:08

bez­miłość, chwy­ta za serce. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 lipca 2015, 09:09

my

choć ja swo­je wiem
a ty swo­je czujesz
i tak tyl­ko je­den
ślad po nas
zostanie...

08.07.2015 r 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 lipca 2015, 10:56

dykteryjka o słowie - nie

tu tu ti tam
raz za ra­zem
piszesz że prze­cież i dlaczego

nie wiem czy mam być flądrą
czy nie wyłazić z wieży

jed­no dob­rze ro­bi na ego
dru­gie pod­no­si frustrację

ale ty upar­cie ro­bisz za maczo

jed­no co nas może połączyć
to tryb

samolotowy 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 lipca 2015, 20:40

* * *

nie lu­bię oczu i rzęs
łez
co płyną każdym wierszem

ale smu­tek lubię
który ob­le­ka myśli

bo prze­cież my

bez siebie niczym
z sobą po­dob­ni niczemu 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 1 lipca 2015, 11:24

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 15:17yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 08:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

wczoraj, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

18 września 2018, 07:56onejka sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga

18 września 2018, 07:55onejka sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

18 września 2018, 07:54onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 13:34onejka sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]