onejka, teksty z lipca 2016 roku

16 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Cytaty

Trol­lownia City. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 lipca 2016, 22:40

Wiara, dla licznych, to płaszcz, który można ub­rać i przechadzać się w nim, by in­ni podzi­wiali krój, fa­son i jak ład­nie leży.
Dla wierzących, wiara jest opoką. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 lipca 2016, 11:24

Dru­gi człowiek jest lus­trem, zaw­sze nie po­doba nam się w nim to, cze­go nie lu­bimy w sobie.

za yestem 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 lipca 2016, 09:40

Sztuką jest widzieć zło i ro­zumieć dobro. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 lipca 2016, 11:59

Krew łat­wo zagotować,
ale ser­ce, to nie garnek. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 lipca 2016, 23:10

co ko­mu pa­suje, zaz­wyczaj go truje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 lipca 2016, 09:40

Najgłup­szy rodzaj śmier­ci - zginąć od włas­nej broni. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 lipca 2016, 13:21

(roz)czarowanie

myślałam, że on z in­nej beczki,
a tym­cza­sem beczką się okazał 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 lipca 2016, 10:32

my ludzie, ma­my tą przy­padłość, że cudzym wsty­dem włas­ny przykrywamy.

in­sp. poniżej 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 lipca 2016, 11:32

głupo­ta lu­bi się powołać.
zwłaszcza na ko­goś wiel­kiego i ko­nie­cznie nieżyjącego. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 lipca 2016, 22:10

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 09:11onejka sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

wczoraj, 09:10onejka sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

wczoraj, 09:09onejka sko­men­to­wał tek­st Tomaszowi*** Po dniu który ok­radł [...]

przedwczoraj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

przedwczoraj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

przedwczoraj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

przedwczoraj, 08:59onejka sko­men­to­wał tek­st myślę yes­tem

przedwczoraj, 08:58onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

przedwczoraj, 08:52onejka sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

przedwczoraj, 08:52onejka sko­men­to­wał tek­st Ceń chwilę,którą nie mu­sisz [...]