onejka, teksty z listopada 2013 roku

19 tekstów z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Pra­wie nic, często sta­je się wszys­tkim, a to może być za wiele, za wiele nicze­go. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 29 listopada 2013, 08:46

onejki też mają serce

Wiem że nie chciałeś

ale ja 

nie mogę dłużej udawać
że jest mi obojętny
każdy upa­dek i gest

wciąż cze­kać na progu
nasłuchując kroków

to zbyt wiele
na kruchość moją.


Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 28 listopada 2013, 09:05

perłowa być może tylko perła

pomilczę
wszys­tko już po­wie­dziane

każde two­je słowo
pamiętam
i sączę tą go­rycz rozcałowaną
która wy­lewa się nachal­nie z każde­go zakątka

od­chodzę w swoją ciszę

w tłumie mam mor­der­cze myśli.


Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 listopada 2013, 08:30

* * *

wie­rzyłam
bar­dzo mocno
że pew­ne kwiaty kwitną tyl­ko raz

czułam że dotykasz
jak nig­dy nikt nie potrafił

to nie żal że nie moje
to żal że nieprawdziwe.


Odtwórz  

wiersz
zebrał 19 fiszek • 26 listopada 2013, 00:46

Ta­ki mały cud - ludzka życzliwość. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 25 listopada 2013, 09:28

Saute, by­wa mało ape­tyczne...a zgaszo­ne światło
jest sprzy­mie­rzeńcem, to­warzyszem niedo­li lub lep­szą stroną mo­cy . 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 23 listopada 2013, 10:38

Żad­na śmierć nie przychodzi sama. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 21 listopada 2013, 23:30

Trud­no o szcze­rość, gdy twarz ma roz­szerze­nie - com. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 20 listopada 2013, 12:20

pierwsza była papierówka

ja i ty

gdy­byśmy by­li na dwie litery
em i ig­rek (jak ład­nie brzmi)

może by­libyśmy połową raju
(bez oczu węża)

al­bo piekłem w całości
(z każdym ar­te­fak­tem
gorące­go przyzwyczajenia)

gdy­byśmy się pi­sali jed­nym słowem
ja i ty

byłoby nas dwo­je
w jednym
lub
jed­no
z dwoj­ga uwi­te

ja
i żeb­ro wyjęte

ty
i ja z ciebie

MY
op­rawcy raj­skiej jabłoni. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 19 listopada 2013, 08:35

a ogrody mają takie smutne oczy

nie pu­kaj w mo­je drzwi
nie mam już ty­lu myśli dla ciebie
dziś jes­tem
bez­pie­cznie od­porna na two­je ramiona


nie wołaj !

śnię...
o miłości co się zdarza
po­między kamieniami.


Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 18 listopada 2013, 10:33

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 09:31onejka sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

dzisiaj, 09:29onejka sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

dzisiaj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

dzisiaj, 09:25onejka sko­men­to­wał tek­st Życie jest fe­nome­nal­ne. Kiedy [...]

dzisiaj, 09:24onejka sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

dzisiaj, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

dzisiaj, 09:21onejka sko­men­to­wał tek­st Zagadkowość oz­nacza brak chęci.  

dzisiaj, 09:20onejka sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]