onejka, teksty z listopada 2014 roku

18 tekstów z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Pytał:
- gdzie i kiedy można cię spot­kać śliczna ?
Od­po­wie­działa z ra­dością, kiedy i gdzie.
Te­raz wie­dział gdzie i kiedy by­wać nie powinien.

Mo­rał z te­go jest ta­ki - nie ten miło o to­bie myśli, kto miło do ciebie gada. 

anegdota
zebrała 16 fiszek • 29 listopada 2014, 21:52

Zaz­wyczaj sa­mi so­bie jes­teśmy winni.
Tyl­ko dlacze­go nas to dziwi. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 listopada 2014, 08:52

Ta myśl pow­stała po to, żeby się UN­SUB do wo­li (jak­by to ko­goś ob­chodziło ) zachęcam - do wo­li i ko­nie­cznie na­leży na­pisać - un­sub ! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 listopada 2014, 09:31

* * *

jes­tem bólem
ot­wartą raną

zżera mnie gan­gre­na słów

mówią że trze­ba am­pu­tować serce
aby przeżyć

ale co to za życie... 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 listopada 2014, 11:47

Niewy­konal­nym jest doświad­cze­nie wszys­tkich ran, żeby zro­zumieć ból. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 24 listopada 2014, 09:34

dreszczowisko

( z cyk­lu pt. "Niebiańsko" )

wiem
dob­rze mi

niebiański puch

w twoich dłoniach 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 listopada 2014, 10:14

ula la

( z cyk­lu pt. "Niebiańsko" )

trwamy
us­ta w usta

niebo w gębie

jak­by miodem posmarować 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 listopada 2014, 08:48

parzenie piekielne

( z cyk­lu pt. "Niebiańsko" )

jednością
ty we mnie

jak w niebie

tak siel­sko anielsko 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 listopada 2014, 09:04

anomalia pogodowe

( z cyk­lu pt. "Niebiańsko" )

pi­sałabym ci 
wier­sz za wierszem

w tym niebie

co nie dla nas jest błękitne... 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 19 listopada 2014, 09:28

krzew głogu

( z cyk­lu pt. "Niebiańsko" )

ocieramy
wzrok o wzrok

cze­kasz nieba

gdy­bym tyl­ko słowo rzekła... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 15 listopada 2014, 16:10

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 14:52carolyna sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 09:31onejka sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

dzisiaj, 09:29onejka sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

dzisiaj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

dzisiaj, 09:25onejka sko­men­to­wał tek­st Życie jest fe­nome­nal­ne. Kiedy [...]

dzisiaj, 09:24onejka sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

dzisiaj, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na