onejka, teksty z listopada 2015 roku

12 tekstów z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

i są ludzie tor­na­da, przechodzą ... po kim chcą. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 listopada 2015, 13:24

Naj­ważniej­sze wstając ran­kiem, być sobą bar­dziej niż wczoraj. 

myśl dnia z 28 listopada 2015 roku
zebrała 29 fiszek • 27 listopada 2015, 10:03

Na sa­tys­fak­cję naj­lep­szy młody bóg. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 26 listopada 2015, 10:30

Le­piej być kochaną za­war­tością ser­ca, niż po­niewieraną przez za­war­tość por­tfe­la

in­spi­rac­ja ~fyrfle 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 listopada 2015, 08:59

aromatyczne resume

twarzą w twarz
lat­te mac­chiato z czarną jak kipiel

crois­sant z od­ro­biną czekolady
pod­no­si po­ziom szczęścia

sma­kuje­my sen­ne myśli
mrużąc oczy
pi­kan­tnym no­cy wspomnieniem 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 listopada 2015, 10:24

Kiedy ktoś widzi nim zo­baczy, z pew­nością pat­rzy sercem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 listopada 2015, 13:38

Biały człowiek ma wie­czny kom­pleks by­cia białym. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 listopada 2015, 09:05

moje w twoim kiedy twoje w moim

piszę siebie

pełne kie­sze­nie przy­ciężkich spraw
przed­wczo­raj­szych słów

wyt­rwałym chóry anielskie
do­dają skrzydeł

psal­my serc i ciepłych dłoni

dla mnie
two­je oczy ot­warte
niebem na ziemi 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 19 listopada 2015, 10:21

o czym szumią ...

Zer­knie tu spoj­rzy tam

słowo stąd wy­raz stamtąd

al­bo dwa (duet zgrany)

zle­pi te­raz w zgrabną formę

i już ma­my :

- wier­sz do­dany ! 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 18 listopada 2015, 10:14

* * *

Już wszys­cy by­liśmy Ame­ryka­nami, te­raz jes­teśmy Pa­ryżana­mi, niedługo będziemy Niem­ca­mi, Bel­ga­mi, Bry­tyj­czy­kami, Szwe­dami itd... i co to ko­mu da ? 

Jak trud­no de­cyden­tom przyz­nać się do błędu i po­wie­dzieć - my­liliśmy się, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 15 fiszek • 14 listopada 2015, 10:33

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 czerwca 2018, 10:36onejka sko­men­to­wał tek­st bo złudną cza­sem by­wa [...]

30 kwietnia 2018, 21:27onejka sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

27 kwietnia 2018, 09:52onejka sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

27 kwietnia 2018, 09:39onejka sko­men­to­wał tek­st Alfie

30 marca 2018, 10:12onejka sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

19 marca 2018, 09:00onejka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

16 marca 2018, 16:20yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

16 marca 2018, 12:04Papużka sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

16 marca 2018, 10:15onejka sko­men­to­wał tek­st Jeden umysł sta­nowić może [...]

16 marca 2018, 10:14onejka sko­men­to­wał tek­st Szkoda że większość ludzi [...]