onejka, teksty z listopada 2016 roku

10 tekstów z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Dno, zaw­sze jest na dnie,
słowem na wie­rzch nie wyciągniesz. 

myśl dnia z 2 grudnia 2016 roku
zebrała 8 fiszek • 30 listopada 2016, 20:17

Dob­rze, że nie można um­rzeć ot tak na za­wołanie serca.
Ludzie umiera­liby, w naj­bar­dziej bez­sensow­ny sposób. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 listopada 2016, 22:37

Przedziw­na by­wa de­ter­mi­nac­ja,
naj­pierw je­den strzał w oba ko­lana jed­nocześnie,
po­tem pod­ci­nanie gałęzi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 listopada 2016, 09:40

Błogosławiony niech będzie ten kto wy­myślił możli­wość blo­kowa­nia nawiedzeń. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 listopada 2016, 20:02

Trze­ba wie­dzieć gdzie, mieć gdzieś. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 listopada 2016, 09:17

nie ten gu­ru, kto na górze 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 listopada 2016, 15:31

doszło do te­go, że jed­no i to samo,
jest to sa­mo, ale nie jedno. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 listopada 2016, 12:58

dro­gi jed­no­kierun­ko­we uczą pokory. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 4 listopada 2016, 12:52

Człowieko­wi wy­daje się, że jest spryt­ny,
kiedy tu przyt­nie, tam dołoży
i ciut nie ory­ginał stworzy.

Małe ciut, a ro­bi wielką różnicę, w cudzie myślenia.

Zaś mądrością nad mądrościami,
jest czy­tać między wierszami. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 listopada 2016, 10:40

Plot­ka cy­tatówka - rodzaj wi­rusa internetowego. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 listopada 2016, 21:31

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 14:52carolyna sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 09:31onejka sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

dzisiaj, 09:29onejka sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

dzisiaj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

dzisiaj, 09:25onejka sko­men­to­wał tek­st Życie jest fe­nome­nal­ne. Kiedy [...]

dzisiaj, 09:24onejka sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

dzisiaj, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na