onejka, teksty z lutego 2014 roku

16 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

ostatni wiersz w zielonym kolorze

jeszcze pa­rują słów pa­mięcią
marze­nia kręte bru­kowa­ne snami
resztki zachwytów niepo­rad­nie wy­ciągają dłonie

już nie dla nich dzi­siej­sze nowiny

uśmie­cham się wstecz
czuję słońce twoich oczu
tak bar­dzo chciałabym zos­tać tam na zawsze

bo tu­taj w Bez­ciebiu ... zaz­wyczaj wil­goć i pa­da deszcz ...Odtwórz

" Od­byłam boską podróż pop­rzez naszą wspólną ciszę
Wiem, że nad­szedł ten moment
By za­bić przeszłość i powrócić do życia " 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 26 lutego 2014, 09:11

Nie jes­tem in­struk­cją obsługi, nie każdy mu­si mnie rozumieć. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 25 lutego 2014, 11:12

cza­sem od­wie­dzam swój grób, wte­dy chce mi się żyć. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 24 lutego 2014, 14:28

W miłości trze­ba być, żeby pojąć jej istotę. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 lutego 2014, 23:05

Cze­kam na tęsknotę, cho­ler­nie mi się dłuży. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 lutego 2014, 22:32

po dwunaste nie śmiecić sobą za oknem *

Pan ma plan
a ja lu­bię po mlecznej drodze chodzić
sma­kować nieważkości orbit

dob­rze jest cza­sem wyjść z ram
i roz­pros­to­wać myśli
nim pros­to w klatkę spad­nie grom
żeby oświecić beznadziejność

po tam­tej stro­nie bez­kre­sem łąk zielonych
ku­si ob­fi­tości kielich

jed­nak pocze­kam pokornie
w mo­jego piekła niebie* Ty­tuł na­dany przez ~Bog­da­na G (dziękuję) 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 13 lutego 2014, 11:08

po trzynaste nie udawać

two­je słowa chodzą na palcach
lu­bią się skradać
szep­tać do ucha bezwstydnie

nasze słowa
nie pat­rzą so­bie w oczy
spo­tykają się cza­sem w ukryciu
spi­jają ciszę z ust

nasze słowa są nieme
na kochanieOdtwórz  

wiersz
zebrał 20 fiszek • 12 lutego 2014, 11:06

niekiedy chciałabym być wrzecionem

niech ci się śni

bo wolę za­padać choćby marzeniem
niż żywym być obrazem
w mar­twej ramie

i wi­sieć na gwoździu przymierania

od niełas­ki do łas­ki spojrzenia 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 11 lutego 2014, 10:56

po jedenaste nie uwierać

odkąd cię nie ma
plotę trzy po trzy
ko­cie łby szcze­kają pod sto­pami
gdy łażę po zmroku

kiedyś taką siebie
wyrzucę przez okno
bo trud­no z nią wytrzymać 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 10 lutego 2014, 00:50

Na życiowych zakrętach naj­wyt­rzy­mal­sze są ba­rier­ki z ra­mion przyjaciela.

za ~Se­neka 18 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 lutego 2014, 19:31

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 15:17yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 08:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

wczoraj, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

18 września 2018, 07:56onejka sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga

18 września 2018, 07:55onejka sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

18 września 2018, 07:54onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 13:34onejka sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]