onejka, teksty z lutego 2017 roku

8 tekstów z lu­tego 2017 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Kiedy ktoś uważa, że każde­mu i o każdym,
może po­wie­dzieć na­wet naj­bar­dziej ob­rzyd­liwą i podłą rzecz,
znak to, iż tak nap­rawdę nie ma jed­nej oso­by, która chciałaby go słuchać.

" "wol­ność bez mądrości i cno­ty ?
to jest zło naj­większe z możli­wych. " Ed­mund Burke
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 lutego 2017, 12:25

Trud­no zacho­wać po­ziom, kiedy trze­ba na niego spaść. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 lutego 2017, 16:26

Cza­sem ko­goś na­wet nie widzisz, a je­mu się zda­je,
że ci ob­ra­zem wi­si na fron­to­wej ścianie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 lutego 2017, 13:12

gdyby się miało zdarzyć niezdarzalne

jes­tem skałą strzelistą
na szla­ku twoim

wiatrem
co mu naszyj­nik z liści
ut­kał czas

roz­niosą mnie deszcze łzawe
po polach

będę wschodzić każdej wiosny
za słońcem rąk twoich 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 9 lutego 2017, 11:00

Cza­sem człowiek coś so­bie uroi.
I ul w głowie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lutego 2017, 18:33

Myśle­nie często do­bija, ale nie zabija. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 lutego 2017, 06:51

bo w czekaniu najgorsze jest niedoczekanie

od przebudzenia
ociera­my nasze słowa
o wie­rzchołki marzeń

po­całun­ki szkliste
składa­my bla­dym świtem

kiedy odej­dzie miłość
będziemy gotowi
na wspólny sen 

wiersz dnia z 9 lutego 2017 roku
zebrał 29 fiszek • 7 lutego 2017, 21:48

Przy­tule­nie win­no być od­ruchem ser­ca,
nie nagrodą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 lutego 2017, 14:41

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 14:52carolyna sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 09:31onejka sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

dzisiaj, 09:29onejka sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

dzisiaj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

dzisiaj, 09:25onejka sko­men­to­wał tek­st Życie jest fe­nome­nal­ne. Kiedy [...]

dzisiaj, 09:24onejka sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

dzisiaj, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na