onejka, teksty z maja 2014 roku

21 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

* * *

Całonoc­na roz­mo­wa, szum skrzy­deł nad moją głową.
Le­piej być szczęśliwą, niż wys­paną... dziękuję Aniele mój. 

dziennik
zebrał 15 fiszek • 31 maja 2014, 08:15

Z liścia lubił brać

wy­rywał włosy
każdy na czworo

kocha
lu­bi
szanuje
(tak so­bie rymuje)

a on
nie chciał
nie dbał
(tyl­ko kolekcjonował)

miła była
ta mała
gdy­by tylko
na żar­tach się znała 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 30 maja 2014, 17:01

Wspomnienia za jeden uśmiech

przewróciła się
i leży na ziemi
led­wie dyszy
muszę jej pomóc
mo­ja jest przecież

to dla­tego
że śle­pa była
a może po pros­tu przyszedł jej ko­niec

po­win­nam ją reanimować
czy poz­wo­lić umrzeć
w spokoju

ro­biłam sztuczne oddychanie
ma­saż serca
wszys­tko na chwilę tylko

te­raz już pew­nie skona
odej­dzie niechciana

ta mo­ja śmie­szna miłość 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 29 maja 2014, 09:13

wy­maja się maj
ko­bier­cem czer­wiec bieży
pachnie wakacją. 

haiku
zebrał 20 fiszek • 26 maja 2014, 13:55

Dżentelmen

Mu­rem stał za nią nieulegle
choć pa­lił cegłę. 

fraszka
zebrała 12 fiszek • 23 maja 2014, 11:00

Dumka na dwie pary rąk

Jed­no polewa
dru­gie pływa
ban­du­ra łka

ale­goryczny zaprzęg

a pod­ko­wie wszys­tko jedno
oby ro­man­tycznie było
i z głębi. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 maja 2014, 13:51

Jak się spa­ruje­my, tak parujemy. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 20 maja 2014, 10:14

TopGar

koszer­nie go­tować chciał,
ale dał ciała,
po je­go przykrywką
gar-kuchnia
nies­traw­ności miała. 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 17 maja 2014, 08:00

Praw­da, ja­kież dziw­ne słowo,
poj­mo­wane odlotowo. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 maja 2014, 09:37

Kto za dużo na­gotu­je, wyk­pić musi. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 15 maja 2014, 10:19

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 czerwca 2018, 10:36onejka sko­men­to­wał tek­st bo złudną cza­sem by­wa [...]

30 kwietnia 2018, 21:27onejka sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

27 kwietnia 2018, 09:52onejka sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

27 kwietnia 2018, 09:39onejka sko­men­to­wał tek­st Alfie

30 marca 2018, 10:12onejka sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

19 marca 2018, 09:00onejka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

16 marca 2018, 16:20yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

16 marca 2018, 12:04Papużka sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

16 marca 2018, 10:15onejka sko­men­to­wał tek­st Jeden umysł sta­nowić może [...]

16 marca 2018, 10:14onejka sko­men­to­wał tek­st Szkoda że większość ludzi [...]