onejka, teksty z maja 2016 roku

11 tekstów z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

myślomania

cza­sem coś tyl­ko
faj­nie się rymuje
i miej­sce zajmuje
w głowie...
pustosłowie
dwa wy­ra­zy - myśl bez skazy
dwa słowa - myśl gotowa
na ścian­ce błysk fleszy..

byś mądrością zgrzeszył 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 31 maja 2016, 13:56

Opo­wiem wam bajkę

był ta­ki je­den pra­wy do bólu.
nie wie­rzy­cie ?
boście w kupie.

Mo­rał :
nie­chcący śmierdzący 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 maja 2016, 10:41

Pol­ska rzeczywistość
długi weekend - krótkie życie

(spra­wił Dark Smurf) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 maja 2016, 11:25

Miłość, do­tyka nas kiedy chce.
Naj­tkli­wiej, kiedy nie chce, lub nie może zostać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 maja 2016, 10:08

Kto nie pot­ra­fi być, jest. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 maja 2016, 12:01

Kreac­ja na czasie

Ubiera­nie in­nych w swo­je winy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 maja 2016, 10:24

Fa­cet jak nie pot­ra­fi wziąć na klatę, to usiłuje na ofiarę. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 maja 2016, 09:46

Są ta­kie myśli, które ry­sują nam por­tret i ta­kie, które tyl­ko karykaturę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 maja 2016, 11:57

Życie jest o tym, że możesz być opar­ciem, sie­dzis­kiem lub podnóżkiem.
Wybór na­leży do ciebie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 maja 2016, 20:29

Ulu­bione zajęcie Po­laka - naw­ra­canie rodaka. 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 3 maja 2016, 15:28

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 07:33onejka sko­men­to­wał tek­st a na końcu jest [...]

11 sierpnia 2018, 21:10kati75 sko­men­to­wał tek­st a na końcu jest [...]

9 sierpnia 2018, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st Aniele Boży...  

9 sierpnia 2018, 08:18onejka sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

9 sierpnia 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st okruchy

27 lipca 2018, 12:04onejka sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

27 lipca 2018, 11:56onejka sko­men­to­wał tek­st Żebyś mógł za mną [...]

27 lipca 2018, 11:56onejka sko­men­to­wał tek­st ku­ros zniewa­lająca maśla­ność [...]

11 lipca 2018, 14:01mill sko­men­to­wał tek­st drugi plan

28 czerwca 2018, 07:43onejka sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]