onejka, teksty z marca 2014 roku

16 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Rozsądny, czy­ta wszys­tko, ko­men­tu­je wybrane.

Bez­myślny, kto czy­tając wszys­tko, wszys­tko komentuje. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 marca 2014, 10:25

Mówią, że dob­re słowo, uśmiech, od­da­nie, przy­jaźń,
czy miłość, to naj­lep­szy klucz do dru­giego człowieka.

Gu­zik praw­da, są ta­cy bez zamków, z ju­daszem tylko. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 marca 2014, 10:30

dojrzałe kłosy słów

na­pisałam ci wiersz

wiem,
to był błąd

te­raz pat­rzę,
jak po­woli odchodzisz
nie oglądając się za siebie...
Odtwórz

" Ale to nie jest tak jak myślałam -
że masz złama­ne serce..
To jest właśnie myśl, tyl­ko myśl...
 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 26 marca 2014, 10:40

co łat­wo przychodzi, trud­no wyprosić. 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 21 marca 2014, 09:32

Jest w każdym przek­leństwie dob­rodziej­stwa trochę. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 marca 2014, 09:06

Tak mało wszystkiego,
że nic przy tym, jest wszystkim. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 19 marca 2014, 08:40

sto sześćdziesiąt pięć pestek arbuza

krótki znak
os­chłe tak
może blef
zwykłe nie

ja­kiś smak
chwi­la barw
nagłe jestem
ty i ja

ile snów
wskrzesza ból
na­dal strach
tętni świat

parę chwil
gwiez­dny pył
ser­ca głód
kil­ka nut

słow­ne talizmanyOdtwórz

" A ona łowi te tańczące słowa
Układa wier­sze, wie­rzy w nie
Bo nie do­myśla się, że ona
Jest tyl­ko plas­trem na sa­mot­ny dzień "
 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 18 marca 2014, 09:17

Ty­le w nas ot­warcia, ile pot­ra­fimy zamknąć. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 marca 2014, 11:29

Szekspirowi na przekór

nig­dy nie byłam julią
choć kręciło się kil­ku romeów

nie umiałam ot tak wyjąć serca
mdleć na zawołanie
od­da­wać się po zim­ny grób

tyl­ko z po­wodu bal­ko­nu i zwykłej serenady 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 16 marca 2014, 22:10

jasno widz

widzi, co złe u każdego,
ta­kie ma świet­liste ego 

fraszka
zebrała 21 fiszek • 14 marca 2014, 10:05

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 15:17yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 08:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

wczoraj, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

18 września 2018, 07:56onejka sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga

18 września 2018, 07:55onejka sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

18 września 2018, 07:54onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 13:34onejka sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]