onejka, teksty z marca 2015 roku

13 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Zro­zumieć innych.
Niektórzy zbyt ciążą, sobie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 marca 2015, 00:04

mówisz

dwa słowa
a czuję siłę wo­dos­pa­du

dwo­je oczu
i jes­tem
wie­rzchołkiem naj­wyższe­go drze­wa
szczy­tem
os­nu­tym chmu­rami twoich warg

dwie dłonie
to słowa dwa
nie do pary 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 30 marca 2015, 12:13

Sza­cunek do dru­giego człowieka, to ciężar, które­mu nie każdy jest w sta­nie sprostać.
Cham­stwo za to, jest lek­kie, łat­we i pros­te w obsłudze.


insp.nicola-57 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 marca 2015, 10:08

Zza włas­nych og­ra­niczeń świat jest całkiem znośny. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 marca 2015, 11:17

Po­zytyw­ne myśle­nie, jest jak dob­ry prze­wod­nik,
zaw­sze pop­ro­wadzi od­po­wied­nim szlakiem. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 marca 2015, 09:40

Kto słowa oszczędza, ten duchem bogaty. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 marca 2015, 12:15

Obiet­ni­ca życia wie­czne­go i wszel­kiej szczęśli­wości jest bar­dzo kusząca i budująca.
Tyl­ko jak żyć wie­cznie z kimś ko­go już się nie kocha za życia. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 13 marca 2015, 09:16

Smut­ne, kiedy człowiek nie pot­ra­fi po­nad cudzysłów, nic więcej powiedzieć. 

myśl dnia z 13 marca 2015 roku
zebrała 39 fiszek • 12 marca 2015, 11:50

w dłoniach masz słowa które milcząc mówią najwięcej

mówisz że ci smutno

ja też zap­la­tam smu­tek w warkocze
czeszę pod włos

cza­sem mie­rzwię dłonią
uśmie­chając się do wspomnień

znów czuję two­je usta
i skrzydła owadzie na udach... 

erotyk
zebrał 22 fiszki • 9 marca 2015, 12:56

nie twoja

wziąłeś w swo­je ręce

i tak mi lżej
i tak mi niestworzenie

że razem
a bez siebie

i tak blisko
że bliżej
już tyl­ko ser­ce jest 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 6 marca 2015, 23:13

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 08:55onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 08:53onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

wczoraj, 19:49Cris sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

wczoraj, 08:49onejka sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 08:41onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

19 października 2018, 11:17onejka sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

19 października 2018, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

18 października 2018, 13:00onejka sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

18 października 2018, 10:32onejka sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

18 października 2018, 10:28onejka sko­men­to­wał tek­st Zachwyciła ko­lora­mi złota pa­ni w [...]