onejka, teksty z marca 2016 roku

20 tekstów z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

nie byliśmy tu nigdy poznaję po śladach

zaszliśmy za daleko
parzące dłonie i bag­niste słowa

całkiem in­ny za­pach miał nasz sen

opar­ta o wspomnienia
za­cis­kam słone powieki 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 marca 2016, 13:24

na śmierć trze­ba się przy­goto­wać, życie przyszło samo.


in­spi­rac­ja wdech 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 marca 2016, 10:18

miłość,
naj­lep­szy podbierak,
zaw­sze wyłowi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 marca 2016, 15:00

Wszys­cy ma­my marze­nia, niektóre nie do spełnienia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 marca 2016, 10:02

Puen­ta zaw­sze jest jed­na, a tak trud­no na nią się otworzyć.
Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 marca 2016, 11:40

Za­siać w kimś ziar­no jest bar­dzo łat­wo.
Trud­niej, wyob­ra­zić so­bie, kto zbie­rze ten plon. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 marca 2016, 10:14

drąży krop­la głaz
by za­ryso­wać choć raz
ka­mien­ne serce 

haiku
zebrał 10 fiszek • 23 marca 2016, 14:54

Ug­runto­wana niena­wiść nie pod­le­ga gra­witac­ji, lewituje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 marca 2016, 13:44

"może" słowo klucz,
cza­sem można w nim utonąć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 marca 2016, 13:43

Człowiek ma ta­kie cho­re pojęcie, że gdzie go zab­raknie tam ko­niec nastąpi.
I mu­si nap­ra­wiać na siłę, na­wet to, co tej nap­ra­wy nie potrzebuje.
Jak­by nie wie­dział, że  ko­niec, z pew­nością będzie je­go dziełem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 marca 2016, 11:17

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 08:55onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 08:53onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

wczoraj, 19:49Cris sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

wczoraj, 08:49onejka sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 08:41onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

19 października 2018, 11:17onejka sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

19 października 2018, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

18 października 2018, 13:00onejka sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

18 października 2018, 10:32onejka sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

18 października 2018, 10:28onejka sko­men­to­wał tek­st Zachwyciła ko­lora­mi złota pa­ni w [...]