onejka, teksty z października 2014 roku

21 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

niechcącemu wszystko krwawi

chciała od­ro­bić pacierz
na­wet złożyła ręce
i uklękła jak Pan przykazał

wy­dobyła słowa gdzieś z wnętrza
spuściła wzrok

(czekała)

Bóg dał jej zdrowie

(nie zauważyła)

wysłał anioła by doglądał jej spraw

(myślała że ma wiel­kie szczęście)

a on zapłakał

- zno­wu pa­da ten cho­ler­ny deszcz - zaklęła

Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 października 2014, 12:12

odludzanie

codzien­nie umieram w in­nym miejscu
wczo­raj zbierałam kości z pro­gu ja­kiegoś domu

to i tak lep­sze miejsce
niż czar­ne ko­ty pamięci
które cichaczem prze­biegają po człowieku

a po­tem pech za pechem
pcha się drzwiami i oknami

siedzę decha­mi przy­bita
trzy ra­zy ktoś woła
od­pu­kam w nieheblowane

uro­ki mają swój urok


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 października 2014, 10:52

Nie da się ni­ko­go ot­worzyć, zaj­rzeć do środ­ka i dokład­nie obej­rzeć.
I dob­rze ! bo wszys­cy by­li­byśmy cho­ler­nie ot­war­ci, a to po­wo­du­je wiel­kie prze­ciągi .

zain­spi­rowa­ne wier­szem Natalii 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 października 2014, 10:36

* * *

Nie muszę już czekać
na list o niczym
na głos
na wy­muszo­ne strzępy wrażeń

pros­tuję wol­ności skrzydła

może trochę mi żal
że minęliśmy się o chwil parę
wspólne zdjęcie
… o życie


Odtwórz

05.06.2014 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 października 2014, 11:55

* * *

Wiesz, cza­sem chciałabym leżąc wśród traw wie­dzieć, że jes­teś,
że wys­tar­czy wyp­rosto­wać dłoń, by Two­jej dot­knąć.
Splątać pal­ce i leżąc w ciszy, pat­rzyć w niebo,
mrużąc oczy łas­ko­tane słońca promieniami.
I nic już więcej...Ty, ja i ...Bieszczady...


Myślałam że kiedyś ci opowiem
jak to jest czuć więcej niż by się chciało

o tym jak chwy­ta się wiatr
który prześliz­gnął się po two­jej dłoni
wciąż ciepły i drżący chwilą

chciałam ...


27.08.2014

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 21 października 2014, 10:04

steposłowie

po pus­tko­wiu dni błądzi­my zagubieni

wołasz
udam że nie słyszę

idźmy
każde w swoją stronę 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 20 października 2014, 14:57

Są ludzie, którzy pot­rze­bują ludzi z krwi i kości.
Są też ta­cy, którzy włas­ne pot­rze­by załat­wiają w necie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 października 2014, 09:46

poker uczuć

od­kry­wam kartę
ty zak­ry­wasz dwie

pod­bi­jasz stawkę

bez limitu
dwie pa­ry
oczu
dłoni

full
ko­lor miłości 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 października 2014, 10:29

Człowiek nig­dy nie dochodzi do ta­kiego miej­sca, gdzie po­winien się zatrzymać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 października 2014, 09:31

Hipokryzja

Kiedy uśmiech, os­trzy język. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 października 2014, 09:56

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 20:36szpiek sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

przedwczoraj, 17:21yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie jest na [...]

przedwczoraj, 10:35CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Nikt nie jest na [...]

przedwczoraj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Powiedzcie moi mi­li skur­wi­syny. [...] 

przedwczoraj, 09:12onejka sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści rodzi się [...]

przedwczoraj, 09:10onejka sko­men­to­wał tek­st jesteś na ty­le dob­ry, [...]

przedwczoraj, 09:08onejka sko­men­to­wał tek­st Książki, której nikt nie [...]

przedwczoraj, 09:07onejka sko­men­to­wał tek­st Smutne to cza­sy kiedy [...]

przedwczoraj, 09:06onejka sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

16 stycznia 2019, 13:03kati75 sko­men­to­wał tek­st Smutne to cza­sy kiedy [...]