onejka, teksty z października 2015 roku

18 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Prob­lem roz­mnaża się przez odłożenie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 października 2015, 10:09

Czyn do­daje wa­gi słowom. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 października 2015, 21:14

Ta­ka to ludzka na­tura, jed­ne­mu chcąc do­godzić, dru­giego składa­my w ofierze... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 października 2015, 13:53

zaropiałe oczy prozy

w czer­ni rozpływa się świt
wstają wszys­tkie zmory
niechciane

zapach
ryk
i smród

życie
prze­ciera spo­cone okna 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 października 2015, 10:58

dob­re słowa nie deszcz, nig­dy nie pa­dają za często. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 października 2015, 15:20

nic to, po mnie

po­między nami
łąki kwieciste
soczys­te sa­dy rąk

i słowa zwodzone

na przęsłach z rojeń 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 23 października 2015, 11:08

Idioty nic nie pow­strzy­ma, tyl­ko pięść. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 21 października 2015, 11:23

w ścisłym umyśle nie pog­rze­biesz . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 października 2015, 10:44

Nie ufam gu­mowym balonikom. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 18 października 2015, 10:42

aby uk­ryć jed­no kłam­stwo człowiek gotów stworzyć mi­liony prawd 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 października 2015, 11:16

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 15:17yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 08:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

wczoraj, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

18 września 2018, 07:56onejka sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga

18 września 2018, 07:55onejka sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

18 września 2018, 07:54onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 13:34onejka sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]