onejka, teksty z października 2016 roku

11 tekstów z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

bo marzenia zamarzają w chłodzie słów

pocho­wałeś żywcem
up­chnąłeś
w każdy za­kama­rek niepamięci

ser­ce
też pew­nie było win­ne
tej śmierci 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 26 października 2016, 22:34

Właści­wie nie chodzi o cud po­siada­nia zjedzo­nego ciastka,
a o to, co z tym cias­tkiem podano. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 października 2016, 10:17

Zlek­ce­ważone wątpli­wości, mszczą się po latach. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 października 2016, 10:15

naj­piękniej ludzie kłamią o miłości. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 października 2016, 09:44

pro pub­li­co bono

Usuń Waść, wsty­du mu oszczędź. 

anegdota
zebrała 10 fiszek • 17 października 2016, 13:08

Gdy­by człowiek mógł naj­pierw tyl­ko poczuć i doświad­czyć, a po­tem po­wie­dzieć...nieje­den by za­niemówił na wieki. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 października 2016, 11:45

Ad­min - "kto­kol­wiek widział, kto­kol­wiek wie" ? 

anegdota
zebrała 8 fiszek • 12 października 2016, 18:18

Bądź tym kim wiesz, że jesteś. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 października 2016, 14:38

Cy­taty są niek­westiono­wanym li­derem w te­macie - jak omi­jać człowieka. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 października 2016, 10:30

List do...

od 6 ma­ja 2014 r list ten prze­leżał w no­tat­kach. Nie stra­cił nic na war­tości. O ile można to naz­wać wartością...


Poz­dra­wiam Cię bar­dzo, bar­dzo ser­decznie. Można by rzec po mat­czy­ne­mu, ale [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 6 października 2016, 10:15

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 14:52carolyna sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 09:31onejka sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

dzisiaj, 09:29onejka sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

dzisiaj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

dzisiaj, 09:25onejka sko­men­to­wał tek­st Życie jest fe­nome­nal­ne. Kiedy [...]

dzisiaj, 09:24onejka sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

dzisiaj, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na