onejka, teksty z października 2016 roku

11 tekstów z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

bo marzenia zamarzają w chłodzie słów

pocho­wałeś żywcem
up­chnąłeś
w każdy za­kama­rek niepamięci

ser­ce
też pew­nie było win­ne
tej śmierci 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 26 października 2016, 22:34

Właści­wie nie chodzi o cud po­siada­nia zjedzo­nego ciastka,
a o to, co z tym cias­tkiem podano. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 października 2016, 10:17

Zlek­ce­ważone wątpli­wości, mszczą się po latach. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 października 2016, 10:15

naj­piękniej ludzie kłamią o miłości. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 października 2016, 09:44

pro pub­li­co bono

Usuń Waść, wsty­du mu oszczędź. 

anegdota
zebrała 10 fiszek • 17 października 2016, 13:08

Gdy­by człowiek mógł naj­pierw tyl­ko poczuć i doświad­czyć, a po­tem po­wie­dzieć...nieje­den by za­niemówił na wieki. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 października 2016, 11:45

Ad­min - "kto­kol­wiek widział, kto­kol­wiek wie" ? 

anegdota
zebrała 8 fiszek • 12 października 2016, 18:18

Bądź tym kim wiesz, że jesteś. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 października 2016, 14:38

Cy­taty są niek­westiono­wanym li­derem w te­macie - jak omi­jać człowieka. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 października 2016, 10:30

List do...

od 6 ma­ja 2014 r list ten prze­leżał w no­tat­kach. Nie stra­cił nic na war­tości. O ile można to naz­wać wartością...


Poz­dra­wiam Cię bar­dzo, bar­dzo ser­decznie. Można by rzec po mat­czy­ne­mu, ale [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 6 października 2016, 10:15

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 15:17yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 08:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

wczoraj, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

18 września 2018, 07:56onejka sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga

18 września 2018, 07:55onejka sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

18 września 2018, 07:54onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 13:34onejka sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]