onejka, teksty z sierpnia 2014 roku

13 tekstów z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Rac­ja, nie ko­lac­ja, nie mu­si być zjadliwa. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 sierpnia 2014, 09:15

Ser­ce nie wy­biera, tyl­ko się upiera. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 sierpnia 2014, 08:51

Po fiszkach do celu
doszło niewielu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 sierpnia 2014, 09:22

jak być ma sobie wymyślę i ubzduram ja

skąd się biorą
te one i ci oni
ta­cy śliczni i odświętni
ideal­nie poprawni
skro­jeni na miarę swoich wyob­rażeń
uszy­ci sta­ran­nie
pędzą na oślep
uro­jeni z urojeń


Odtwórz

" Ludzkości to kres two­jego obłędu,
sprze­dałaś duszę, aby na­kar­mić swoją próżność
swo­je fan­tazje i kłamstwa..."
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 sierpnia 2014, 22:33

Jak­by wszys­cy o jed­nym, to by jed­no było wszystkim. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 sierpnia 2014, 08:20

lu­bimy być częścią całości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 sierpnia 2014, 08:56

La męczynka II

Wer­sja dru­ga, dla tych, którzy biorą wier­sze za sta­dium roz­wo­ju, sta­nu ducha i wy­powie­dzi oso­bis­te autora

kto
ją przeczyta
roz­bie­rze do snu
żeby wyglądała jak We­nus z Mi­lo kiedyś
gdy nie bra­ko­wało jej rąk

kto
zechce dzielić z nią przy­cias­ne łóżko
ga­pić się w pełnię sufitu
a po­tem podzi­wiać wszys­tkie zagłębienia
i li­zać wil­got­ne rany

to mu­siałby być wariat
Don Kichot jakiś
z bandą wiat­raków na gorące noce 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 sierpnia 2014, 10:07

La męczynka

kto
mnie przeczyta
roz­bie­rze do snu
żebym wyglądała jak We­nus z Mi­lo kiedyś
gdy nie bra­kowało jej rąk

kto
zechce dzielić ze mną przy­cias­ne łóżko
ga­pić się w pełnię sufitu
a po­tem podzi­wiać wszys­tkie zagłębienia
i li­zać wil­gotne rany

to mu­siałby być wariat
Don Kichot jakiś
z bandą wiat­raków na gorące noce 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 sierpnia 2014, 10:47

smutek w kandyzowanej skórce

przełamu­jesz ciszę marcepanem
a mnie
pochłania mglis­te spoj­rze­nie je­sieni
z ocza­mi o sma­ku mojito 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 sierpnia 2014, 11:09

Człowiek sam siebie, sobą w do­dat­ku, spo­pielić pot­ra­fi i na­wet nie zauważa, że pył roz­siewa ... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 sierpnia 2014, 09:51

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 15:17yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 08:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

wczoraj, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

18 września 2018, 07:56onejka sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga

18 września 2018, 07:55onejka sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

18 września 2018, 07:54onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 13:34onejka sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]