onejka, teksty ze stycznia 2014 roku

17 tekstów ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Wolę ciszę niż pier­wszy lep­szy hałas. 

myśl dnia z 4 stycznia 2017 roku
zebrała 22 fiszki • 30 stycznia 2014, 11:11

Bez­sens jest w człowieku, nie w sytuacji. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 29 stycznia 2014, 09:49

Znaczyć dla ko­goś co­raz mniej, to jak­by ktoś z two­jego por­tre­tu szki­cowa­nego ołówkiem, codzien­nie wy­cierał gumką ja­kiś szczegół, aż do mo­men­tu, gdy zos­ta­nie czys­ta kartka. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 stycznia 2014, 09:37

Chciałabym po­wie­dzieć wszys­tkim, ale żeby nikt nie wiedział.
Al­bo... nie chcę mówić ni­komu, lecz żeby wszys­cy wiedzieli.
Niektóre ta­jem­ni­ce są tak radosne. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 stycznia 2014, 09:22

Malowane śladem po winie czerwonym

O trze­ciej nad ra­nem pełny kosz,
czar pa­piero­wych wspom­nień,
spie­rzchnięte us­ta,os­tatni raz
bez­senność krąży koło mnie.

O czwar­tej nad ra­nem zaszcze­kał pies,
zadrżała kołdra zbudzo­na,
od daw­na wa­liz­ki mam spakowane,
no­cami by­wam szalona.

O piątej nad ra­nem, z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 24 stycznia 2014, 10:45

beznadziejna kołysanka

( wer­sja pier­wsza, moja)

znów jes­tem tu
sta­ry fo­tel i czer­wo­ne wino
a ty gdzieś tam
do­pie­szczasz rzeczywistość

gdzieś tam
gdzie wy­syłam lis­ty pew­nie już po

a ja 
fotel
i czer­wo­ne wino
pat­rzy­my w ka­raf­ki dno

bo my
sa­mot­ni i za­kocha­ni mamy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 22 stycznia 2014, 09:30

Gdy ko­bieta chce ut­rudnić so­bie życie, po­win­na ub­rać body. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 stycznia 2014, 09:28

Trochę białego i od ra­zu jaśniej na duszy
mi­mo, że marzną uszy. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 stycznia 2014, 09:22

Praw­dzi­wy mężczyz­na po­winien być jak zwierz .
Ta­ki pan­to­felek na przykład.

Zaś praw­dzi­wa ko­bieta zno­sić to wszystko.
Coś jak ku­ra domowa. 

anegdota
zebrała 15 fiszek • 18 stycznia 2014, 18:26

o fe OFE 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 stycznia 2014, 09:02

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 09:31onejka sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

dzisiaj, 09:29onejka sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

dzisiaj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

dzisiaj, 09:25onejka sko­men­to­wał tek­st Życie jest fe­nome­nal­ne. Kiedy [...]

dzisiaj, 09:24onejka sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

dzisiaj, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

dzisiaj, 09:21onejka sko­men­to­wał tek­st Zagadkowość oz­nacza brak chęci.  

dzisiaj, 09:20onejka sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]