onejka, teksty ze stycznia 2016 roku

11 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Myśle­nie to ma­gia, niektórzy jak zaczarowani. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 stycznia 2016, 10:01

wiel­kie li­te­ry nie pop­ra­wiają słuchu, ani wzroku. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 stycznia 2016, 10:04

od­wa­ga jest wte­dy, kiedy nie kraczesz między wronami. 

myśl dnia z 20 stycznia 2016 roku
zebrała 34 fiszki • 18 stycznia 2016, 09:32

wszys­tkie wrzut­ki mają nis­kie pobudki 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 stycznia 2016, 08:59

zawsze gdy odchodzisz zabierasz kawałek mnie ze sobą

dzi­siaj zab­rałeś mo­je oczy

śle­po wierzę że może kiedyś

po­pat­rzysz ni­mi
na moją miłość do ciebie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 stycznia 2016, 00:05

Praw­dzi­wa miłość od­po­wiada natychmiast.
Cze­kanie na od­po­wiedź miłości jest cze­kaniem na rozum. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 stycznia 2016, 09:30

związek chemiczny dowolnie niepowiązany

w po­gubieniu mie­sza­my uczucia

a po­tem cho­wamy się
za płas­kim ekranem

jak­by miał nam uwypuklić
każdy dzień
do­dać sma­ku chwilom

mówiłeś, że czujesz
czułam że chcę wiedzieć 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 stycznia 2016, 10:53

niemożliwe - najgłupsze słowo na świecie

zmieniam się

już nie wiem czy chcę
zbudzić się obok

mówisz że miłość
że warto
bo ra­dość serce
i chwi­le na­macal­nie żywe

zapewniasz
ja sta­ram się pamiętać

dbasz
złud­nie dob­rze mi z tym

i chciałabym ale

ja i two­je słowa
to związek nie z tej ziemi 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 12 stycznia 2016, 10:45

na potrzebę usprawnień bugów ( nie mylić z bogami) i korekt

dzi­siaj jes­tem onejka
jut­ro będę o nejka
po­jut­rze on ejka
po­za­jut­rze one jka
po­za po­za­jut­rze onej ka
w so­botę onejk a

w nie­dzielę odpocznę 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 6 stycznia 2016, 19:27

ostateczne osądy nie ziębią nie grzeją

to i tak mo­ja wina
była
jest
i będzie

ktoś mu­si odpowiadać
za wscho­dy i zachody
północ­ny wiatr

ob­ra­cać no­ce w dni
pus­tynny klimat

i stru­gać wariata
z lip­nych słów

to i tak mo­ja wina
ukarzę się sama

bez ciebie zostanę
na pastwę
na po(żarcie) 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 5 stycznia 2016, 12:12

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 14:52carolyna sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 09:31onejka sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

dzisiaj, 09:29onejka sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

dzisiaj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

dzisiaj, 09:25onejka sko­men­to­wał tek­st Życie jest fe­nome­nal­ne. Kiedy [...]

dzisiaj, 09:24onejka sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

dzisiaj, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na