onejka, teksty ze stycznia 2017 roku

15 tekstów ze stycznia 2017 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

niech będzie chwalony

przeszedł
po słowie
kro­kiem ciężkim

i chy­ba bu­ty miał
nie pier­wszej czystości

bo zaz­grzy­tały wersy
i szloch zdało się słyszeć
w każdej linijce

od cudzysłowu przez przecinek
po kropkę biegł

gdy­by nie puen­ta
skonałby
w niezrozumieniu 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 stycznia 2017, 23:30

Ko­lac­ja we dwoje

Ona i Stół
On i Ława

Dla każde­go coś miłego.

Odtwórz  

anegdota
zebrała 9 fiszek • 30 stycznia 2017, 11:31

zbyt wiele miłości można nie udźwignąć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 stycznia 2017, 17:53

To, że liznąłeś, nie znaczy, iż znasz smak.

insp. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 stycznia 2017, 09:45

I przychodzi w życiu ta­ki czas, kiedy dob­rze wiesz,
że nie masz już cza­su na czekanie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 stycznia 2017, 21:53

" Pa­nie zacho­waj mnie od zgub­ne­go na­wyku mniema­nia, że
muszę coś po­wie­dzieć na każdy te­mat i przy każdej okaz­ji " 

To­masz z Akwinu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2017, 10:54

Em­pa­tia żyje w szarości. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2017, 13:18

Każdy dos­ta­je od życia bo­nus, w pos­ta­ci te­go czym żyje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 stycznia 2017, 10:15

oby człowiek nie żył tym, co w cudzych ustach. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 stycznia 2017, 09:33

pro­wokac­ja plotką się karmi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 stycznia 2017, 19:27

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 czerwca 2018, 10:36onejka sko­men­to­wał tek­st bo złudną cza­sem by­wa [...]

30 kwietnia 2018, 21:27onejka sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

27 kwietnia 2018, 09:52onejka sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

27 kwietnia 2018, 09:39onejka sko­men­to­wał tek­st Alfie

30 marca 2018, 10:12onejka sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

19 marca 2018, 09:00onejka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

16 marca 2018, 16:20yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

16 marca 2018, 12:04Papużka sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

16 marca 2018, 10:15onejka sko­men­to­wał tek­st Jeden umysł sta­nowić może [...]

16 marca 2018, 10:14onejka sko­men­to­wał tek­st Szkoda że większość ludzi [...]