onejka, teksty ze stycznia 2017 roku

15 tekstów ze stycznia 2017 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

niech będzie chwalony

przeszedł
po słowie
kro­kiem ciężkim

i chy­ba bu­ty miał
nie pier­wszej czystości

bo zaz­grzy­tały wersy
i szloch zdało się słyszeć
w każdej linijce

od cudzysłowu przez przecinek
po kropkę biegł

gdy­by nie puen­ta
skonałby
w niezrozumieniu 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 stycznia 2017, 23:30

Ko­lac­ja we dwoje

Ona i Stół
On i Ława

Dla każde­go coś miłego.

Odtwórz  

anegdota
zebrała 9 fiszek • 30 stycznia 2017, 11:31

zbyt wiele miłości można nie udźwignąć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 stycznia 2017, 17:53

To, że liznąłeś, nie znaczy, iż znasz smak.

insp. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 stycznia 2017, 09:45

I przychodzi w życiu ta­ki czas, kiedy dob­rze wiesz,
że nie masz już cza­su na czekanie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 stycznia 2017, 21:53

" Pa­nie zacho­waj mnie od zgub­ne­go na­wyku mniema­nia, że
muszę coś po­wie­dzieć na każdy te­mat i przy każdej okaz­ji " 

To­masz z Akwinu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2017, 10:54

Em­pa­tia żyje w szarości. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2017, 13:18

Każdy dos­ta­je od życia bo­nus, w pos­ta­ci te­go czym żyje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 stycznia 2017, 10:15

oby człowiek nie żył tym, co w cudzych ustach. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 stycznia 2017, 09:33

pro­wokac­ja plotką się karmi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 stycznia 2017, 19:27

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 15:17yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

dzisiaj, 08:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

dzisiaj, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 07:56onejka sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga

przedwczoraj, 07:55onejka sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

przedwczoraj, 07:54onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 13:34onejka sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]