onejka, teksty z września 2013 roku

25 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Tyl­ko z ni­kim zmie­rzasz donikąd. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 30 września 2013, 09:04

Strzępisz język gdyś rozdarty. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 29 września 2013, 00:13

Chcę żebyś wiedział

Liczę os­tatnie kroki
ciem­ność za­pada i rośnie głód pi­jany strachem
ma oczy dzi­kiego psa
drep­cze w kółko
zos­ta­wiając wier­ne śla­dy łap

nie two­ja wina

skąd mogłam wie­dzieć
że ni­kim jestem
Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 września 2013, 13:49

Każde­go dnia za­haczam o jakąś drzazgę wys­tającą z człowieka,
naj­bar­dziej bo­li ta spod bezserca. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 września 2013, 08:23

Ważne, aby nie prze­gapić kwit­nienia róży, pielęgnując oset. 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 26 września 2013, 11:02

Przy­tulaj­my se­kun­dy, żeby chwi­le nam nie umykały... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 25 września 2013, 10:04

Poz­nałam spor­towca, jest mis­trzem w rzu­cie fochem. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 września 2013, 09:59

Ko­lej­ni ludzie w naszym życiu, to ko­lej­ne drzwi, możemy, ale nie mu­simy ich otwierać.
Kiedy ot­wierasz, bie­rzesz od­po­wie­dzial­ność za wnętrze. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 września 2013, 09:10

Człowieko­wi, naj­bar­dziej pot­rzeb­ny jest dru­gi człowiek, ta­ki sam, z krwi i kości, pełny wad i za­let.
Ta­ki, z którym można po­ga­dać, pokłócić się i po­godzić w pięknym stylu.
Bo prze­cież nie święci gar­nki le­pią. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 września 2013, 21:31

Z tobą jak na huśtaw­ce, wciąż bujasz. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 września 2013, 07:46

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 15:17yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

dzisiaj, 08:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

dzisiaj, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 07:56onejka sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga

przedwczoraj, 07:55onejka sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

przedwczoraj, 07:54onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 13:34onejka sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]