onejka, teksty z września 2015 roku

19 tekstów z września 2015 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

Cho­roba, naj­dokład­niej­szy test na miłość. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 września 2015, 21:12

To miłe kiedy się tra­fia, w czyjąś chwilę swoją chwilą.

spec­jalnie dla Dwoj­ga F 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 września 2015, 10:00

Je­dy­nym spo­so­bem dogłębne­go zo­bacze­nia cze­goś w in­nych, jest wy­ho­do­wa­nie te­go w sobie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 września 2015, 09:32

* * *

przy­wiązałam się do życia

słod­ki łańcuch niewoli
w twoich dłoniach

przy­wiązałam się do oczu

niebies­kie migdały
chodzą po głowie

przy­wiążę się jeszcze do serca

krew w krwi niech pulsuje
ty we mnie 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 26 września 2015, 12:44

By­wa lżej o słowa niewypowiedziane. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 września 2015, 09:01

Fikołek matematyczny

Gdy dwie całki do tangensa
za­pałały różniczkowo,
równań stru­mień się posypał
potęgując kwadratowo.

I w połowie wy­sokości
ra­miona­mi otoczone,
wiodły walkę o podstawę
krzywą li­nii urzeczone

Pier­wsza, dumę wzięła w nawias,
dru­ga, sil­nią się zasłania,
a tym­cza­sem przyszła suma
i zgarnęła te­go drania.


2004 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 24 września 2015, 09:27

ce­leb­ruj szczęścia chwi­le, a będą jak la­ta całe 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 września 2015, 09:14

dobranoc

dob­rze że między
jed­nym a dru­gim snem
zdarza się nam jawa

choć mało tego
ok­ruch jakiś
tak wiele w nim miłości 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 września 2015, 00:06

dzień dobry

choćby uśmiech
je­den dotyk
i od­dech na policzku

obudzić się
z ciepłem na sercu
tonąc w błęki­tach twoich... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 września 2015, 09:34

Właśnie to mnie smu­ci, że w ludziach ty­le wojny... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 września 2015, 14:59

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 15:17yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

dzisiaj, 08:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

dzisiaj, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

wczoraj, 19:00carpe_noctem sko­men­to­wał tek­st drugi plan

przedwczoraj, 07:56onejka sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga

przedwczoraj, 07:55onejka sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

przedwczoraj, 07:54onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 13:34onejka sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]