onejka, teksty z września 2016 roku

16 tekstów z września 2016 ro­ku – auto­rem jest onej­ka.

ni­by słowa nie pieniądz, ale oszczędzać trzeba
zwłaszcza kiedy człowiek nie skar­bonka, a ...
świnia 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 września 2016, 12:27

absurdalnie
można dos­tać ty­le szczęścia
że po­tem trud­no podźwignąć się spod je­go ciężaru 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 września 2016, 12:39

Najłat­wiej, prze­ryso­wać słowem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 września 2016, 13:54

żywi bolą bardziej.

in­sp. hotsugar 

myśl
zebrała 11 fiszek • 27 września 2016, 11:38

wspa­niali ludzie al­bo za szyb­ko umierają, al­bo za szyb­ko zdej­mują maski. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 września 2016, 11:21

a na końcu jest rozpacz

chciałam go nieść
twój i mój
zro­biłabym wszys­tko

aby ból rozłożyć
na dwa sny

cho­ciaż
dwa zacho­dy słońca

dziś wiem
że za słabe mam ramiona
i zbyt często nie sprawdzam
czy oddycham

bo prze­cież bez ciężaru
życie jest zbyt lekkie

by móc przetrwać 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 23 września 2016, 22:16

nic tak nie bo­li, jak dwa krzyże, na jed­nych plecach. 

myśl dnia z 23 września 2016 roku
zebrała 15 fiszek • 22 września 2016, 14:09

patrzę na naszą Itakę

już tyl­ko ma­jaczy w dali

a zam­glo­ny ho­ryzont
prze­ciera oczy

i bu­ja naszą łódź
roz­cza­rowa­ny szkwał

przys­tań mieliśmy w za­sięgu serca 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 września 2016, 13:58

łat­wiej zmienić marze­nia na no­we, niż je spełnić. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 września 2016, 13:44

żeby z każdym po­mil­czeć trze­ba umieć mówić. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 21 września 2016, 11:17

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 czerwca 2018, 10:36onejka sko­men­to­wał tek­st bo złudną cza­sem by­wa [...]

30 kwietnia 2018, 21:27onejka sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

27 kwietnia 2018, 09:52onejka sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

27 kwietnia 2018, 09:39onejka sko­men­to­wał tek­st Alfie

30 marca 2018, 10:12onejka sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

19 marca 2018, 09:00onejka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

16 marca 2018, 16:20yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

16 marca 2018, 12:04Papużka sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

16 marca 2018, 10:15onejka sko­men­to­wał tek­st Jeden umysł sta­nowić może [...]

16 marca 2018, 10:14onejka sko­men­to­wał tek­st Szkoda że większość ludzi [...]