onejka, erotyki

6 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest onej­ka.

* * *

chciałabym ci po­wie­dzieć
wszys­tkie słowa
co się rodzą po­między ra­miona­mi
krawędzią ust drażnią skórę

zer­wać ich owoc
i sma­kować slod­ko gorzkie li­tery

chciałbym dać ci chle­bowe wer­sy
na głód miłości 

erotyk
zebrał 18 fiszek • 2 marca 2017, 12:23

* * *

ta­kiej czułości mi trze­ba
co kwit­nie w dłoniach

bez przer­wy na jesień

czułości
której og­nisko roz­pa­lają us­ta twoje
na moich wzgórkach tkliwych

do­tyku
co wzbiera mi falą

i ra­mion rozłożystych
gdzie sko­na tęskno­ta moja 

erotyk
zebrał 23 fiszki • 15 grudnia 2015, 10:31

w dłoniach masz słowa które milcząc mówią najwięcej

mówisz że ci smutno

ja też zap­la­tam smu­tek w warkocze
czeszę pod włos

cza­sem mie­rzwię dłonią
uśmie­chając się do wspomnień

znów czuję two­je usta
i skrzydła owadzie na udach... 

erotyk
zebrał 22 fiszki • 9 marca 2015, 12:56

Lubię kiedy odkrywasz we mnie kobietę

pachnę tobą
szor­stki za­pach dłoni
wto­pił się w moją skórę

mam dwie pa­ry ramion
i sil­ne uda

two­je ser­ce bi­je w moim brzuchu

mówisz że jes­tem jak wino

pij

do krop­li ostatniej...Odtwórz  

erotyk
zebrał 15 fiszek • 8 marca 2014, 00:01

w ramionach jest miejsce na przypływy

miałam być wodą
prze­lewać się między palcami

miałeś mnie pragnąć
brać do ust

mogłam spływać po tobie
zli­zując tru­dy dnia

wchodziłbyś w mo­je głębiny
a ja de­likatną falą
rzeźbiłabym ciebie w zdumienie

dziś tyl­ko mgłą jestem
pa­ruję
śla­dem po twoim spojrzeniu 

erotyk
zebrał 20 fiszek • 16 października 2013, 09:34

W kropli oddechu

Pat­rzę. do­tykam. chłonę

Twoich ust perły
w wes­tchnienia zamieniam,
gdy w do­linie bioder rozsypane,
mdleją,
z pragnienia.

Tul. lgnij. wij mnie...
w namiętność. 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 16 czerwca 2013, 07:42

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 07:33onejka sko­men­to­wał tek­st a na końcu jest [...]

11 sierpnia 2018, 21:10kati75 sko­men­to­wał tek­st a na końcu jest [...]

9 sierpnia 2018, 08:19onejka sko­men­to­wał tek­st Aniele Boży...  

9 sierpnia 2018, 08:18onejka sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

9 sierpnia 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st okruchy

27 lipca 2018, 12:04onejka sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

27 lipca 2018, 11:56onejka sko­men­to­wał tek­st Żebyś mógł za mną [...]

27 lipca 2018, 11:56onejka sko­men­to­wał tek­st ku­ros zniewa­lająca maśla­ność [...]

11 lipca 2018, 14:01mill sko­men­to­wał tek­st drugi plan

28 czerwca 2018, 07:43onejka sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]