onejka, strona 69

689 tekstów – auto­rem jest onej­ka.

Naj­gor­sze jest ta­kie roz­cza­rowa­nie - gdy widziało się w kimś to wszys­tko, cze­go tam nie ma i nig­dy nie było. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 czerwca 2013, 00:06

Kiedy kończą się słowa, roz­cza­rowa­nie jest w nowiu. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 18 czerwca 2013, 22:42

Nie więcej niż...

Cza­sami mam wrażenie, że już byłam.
Stałam w tym miejscu,
z tak sa­mo skrzyżowa­nym sercem.

Miałam już na­wet ta­ki wyt­re­sowa­ny uśmiech,
myśli o za­pachu orientu.

Ktoś ku­pił mo­je sta­re marzenia
i porzu­cił w przyd­rożnym człowieku,

a ja czuję, że zno­wu kiełkują mo­je palce.
Dojrzewamy
Może jut­ro będziesz we mnie

wróci mój pier­wszy oddech


Choć...
nig­dy,
nie zdarzy się nic
po­nad to - czym nie będziemy.Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 czerwca 2013, 21:14

W kropli oddechu

Pat­rzę. do­tykam. chłonę

Twoich ust perły
w wes­tchnienia zamieniam,
gdy w do­linie bioder rozsypane,
mdleją,
z pragnienia.

Tul. lgnij. wij mnie...
w namiętność. 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 16 czerwca 2013, 07:42

Nie wychodźmy z ram, aby ktoś zechciał się przejrzeć. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 15 czerwca 2013, 12:38

Ballada o mrzonkach

Może mogłabym być sosną,
która rośnie przy two­jej ulicy,
zaglądać ci w oczy każde­go ranka,
gdy idziesz do pracy,

al­bo wi­tać cię uśmie­chem psiego pyska
na tab­liczce z na­pisem "ja tu pilnuję".
czy tez kołysać two­je stopy
miaro­wym odgłosem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 czerwca 2013, 00:00

Są ludzie, którzy lu­bią pączki dopóki nie po­wiesz, że ty też je lubisz. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 12 czerwca 2013, 11:54

* * *

Nie po­wiem Ci że mie­szkam w Tobie
bo wte­dy nie będziesz już sobą.

Przes­ta­niesz tańczyć ra­zem z Freddy`m,
ro­bić głupie mi­ny do lus­tra, śpiewać przy goleniu.
Będziesz opuszczał deskę w toalecie
i już nig­dy nie urządzisz powodzi [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 10 fiszek • 11 czerwca 2013, 09:41

* * *

Dzi­siaj jes­tem kwiatem
chylę głowę przed słońcem

wczo­raj deszcz ob­mył mo­je winy

dla ciebie wciąż kwitnę

pat­rz jak płat­ki ra­mion rozpościeram
i pachnę

zer­wij mnie raz jeszcze... 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 10 czerwca 2013, 10:54

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 czerwca 2018, 10:36onejka sko­men­to­wał tek­st bo złudną cza­sem by­wa [...]

30 kwietnia 2018, 21:27onejka sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

27 kwietnia 2018, 09:52onejka sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

27 kwietnia 2018, 09:39onejka sko­men­to­wał tek­st Alfie

30 marca 2018, 10:12onejka sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

19 marca 2018, 09:00onejka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

16 marca 2018, 16:20yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

16 marca 2018, 12:04Papużka sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

16 marca 2018, 10:15onejka sko­men­to­wał tek­st Jeden umysł sta­nowić może [...]

16 marca 2018, 10:14onejka sko­men­to­wał tek­st Szkoda że większość ludzi [...]