onejka, strona 69

698 tekstów – auto­rem jest onej­ka.

Przy­sięgałam na dob­re i złe.
Złe już było.
Dob­re­go nie jes­tem ciekawa. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 lipca 2013, 21:59

Mój mężczyz­na po­winien być zaw­sze win­ny, tak będzie dla nas najlepiej. 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 2 lipca 2013, 08:55

Po­dej­rze­wałam, że jes­teś moim Aniołem.
Poczułam to dziś, gdy rozłożyłeś na­de mną swo­je skrzydła. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 lipca 2013, 11:14

Czereśni słodki smak

wzbieram rzeką w twoich oczach
występuję z brzegów
roz­le­wam wokół ramion

nie od­ry­waj błękitów z mo­jej twarzy

patrz

to us­ta
sek­retny po­całunek chemii... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 29 czerwca 2013, 00:03

Spadanie jest początkiem lotu

kiedy cier­pię
noc rwie na strzępy mo­je sny
krwa­wią miej­sca na skrzydła

myślę, że tak nam wte­dy do siebie blis­ko. tato
na wy­ciągnięcie od­wa­gi

a ja na­dal jes­tem tyl­ko słonym istnieniem
tchórzem
człowiekiem
które­mu zno­wu pękło serce... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 28 czerwca 2013, 00:04

Dziesięć jest liczbą z naszych dłoni

Przychodzę niespłoszona
nie do­tykaj księżyca

kołyszę biodra
bo lu­bisz mo­je słowa
i to w ja­ki sposób siadam ci na kolanach

każdy następny raz
zbliża us­ta o nieoder­wa­ne oczy

bez ciebie
byłabym liściem jesiennym

be­ze mnie
jes­teś cieniem nasze­go drzewa... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 czerwca 2013, 00:07

Człowiek wyp­ru­wa so­bie żyły, żeby nie krwawić. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 czerwca 2013, 23:47

Dzień naj­bar­dziej się dłuży, gdy u je­go schyłku ktoś czeka. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 czerwca 2013, 08:30

W kropli potu

obej­mij uda moich myśli
dłoń w dłoni gorącej zaciśnij

upalni

sięgaj­my oazy... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 czerwca 2013, 12:35

Naj­gor­sze jest ta­kie roz­cza­rowa­nie - gdy widziało się w kimś to wszys­tko, cze­go tam nie ma i nig­dy nie było. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 czerwca 2013, 00:06

onejka

„Myślę, że to głupie ze strony kobiet, by udawać, że są równe mężczyznom. One są znacznie lepsze,i zawsze były. Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda ci to z nawiązką. Jeśli dasz jej dom, ona da ci domowe ognisko. Jeśli dasz jej żywność, ona da ci posiłek. Jeśli dasz jej uśmiech, ona da ci serce. Kobieta zwielokrotnia wszystko co jej dasz. Więc jeśli gówno jej dasz, spodziewaj się wielkiego gówna. „ William Golding *********************************************************** Uwielbiam : "„Nas Dwoje” (przez dziurkę od klucza) Lubię na nas patrzeć, okiem wyobraźni - przyciętym drzwi szparą. Groteskowych trochę, bezwstydnych - lecz tylko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, nikomu nie powiem – co widziałem. Tylko Tobie na ucho, gdy zapomnisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …nawet kiedy nie podglądam " Odys syn Laertesa, czerwiec 2014 (do rzeźby Gaylorda Ho) " Odtwórz Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! ************************************************************* " Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna. " Stephen King ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz " Feniksem nie jestem, toteż kiedy się wypalę, zdmuchnij ten popiół, raczej się nie odrodzę. " ( notatka 02.04.14 r ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 09:31onejka sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 09:30onejka sko­men­to­wał tek­st nie od­da­laj się choćby na [...]

dzisiaj, 09:29onejka sko­men­to­wał tek­st bosy tu­pot o świ­cie pies [...]

dzisiaj, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

dzisiaj, 09:25onejka sko­men­to­wał tek­st Życie jest fe­nome­nal­ne. Kiedy [...]

dzisiaj, 09:24onejka sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

dzisiaj, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

dzisiaj, 09:21onejka sko­men­to­wał tek­st Zagadkowość oz­nacza brak chęci.