onejka, ulubione teksty

9101 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

nie(do)rzeczny

wie­czo­rem na sta­rych przęsłach
przy­siada ar­cha­nioł wiatr
i przez­roczystą ręką
ma­luje zmar­szczki na toni

cisza się kładzie na wodzie
skrzyd­latą świtą mgieł

ma­cie­rzan­ka i piołun
wspomnieniami
przep­la­tają się w wierszach

ile smutków wys­po­wiada rzeka
nim nad prze­paścią poręczy
ręka w rękę
znów się spotkamy 

wiersz • 8 września 2018, 07:24

Pokorna Madonna

Ty, któraś perły roz­rzu­cone przez barbarzyńcę
w ban­daże zbierała
Ty, któraś własną twarzą bro­niła swe dziec­ko od razów
stoisz dziś pod ścianą
sądzo­na
przez roz­szcze­kane służebnice
kto­re po­nad przy­kaza­nia się nie wychy­lają
wzgardzona
op­lu­ta ja­dem
za próby oca­lenia jut­ra
Ty, która po­siadasz w so­bie siłę ty­tana
po­kor­nie chy­lisz głowę
z wiarą
że jes­teś częścią Je­go planu 

wiersz • 7 września 2018, 15:11

Miniaturka - okruch

nie próbuj mnie ugłaskać
jes­tem ok­ruchem szkła
nieoszlifowanym
 

wiersz • 6 września 2018, 17:34

Szrodzienność solona

Oby nie pos­ta­wili dla nas
krematorium
módl się

Ty sprzątasz
ja sprzątam
ra­zem na sa­mym dnie socjalnym
ale wystarczy
że zaniemożemy
to zam­kną nas
w ko­morze z gazem

Módl się
żebyśmy byli
jak najdłużej sprawni
ty będziesz prać i prasować
ich brudy
a ja wokół do­mu pozamiatam
i za ro­giem splunę... 

wiersz • 4 września 2018, 20:07

***

wy­pa­dam z rąk
jak sreb­rna moneta
brzęczę

i nic

nie pochy­lasz się
nie pod­no­sisz
nie za­bierasz

na szczęście 

wiersz • 4 września 2018, 14:43

Chwila

Lu­bie płynąć pociągiem
za ok­nem żółcą się nawłocie
pod si­nym niebem
ag­re­syw­ne­go pod­niebienia niżu

Jest nam tu tak słono
w za­paro­wanym wagonie
ja­kiś mężczyz­na ze smokiem
na ręce
ze słuchaw­ka­mi w garści
przysypia
na ręce dro­gi ma zegarek

W tym ro­ku lato
od­dechem wilgotnym
jak pożąda­nie kochanki
gorące
ręka na karku
roz­ciera fałdki
konduktor
je­dynie przytomny
mówi do radia
i jedziemy dalej... 

wiersz • 4 września 2018, 10:53

Kowalskiego Jana roztargnik romantyczny

Wy­piję małą kawę
niech noc przyj­dzie do mnie
w czar­nej sukience
z ko­ron­ki snu

Lu­bię kiedy leżysz półnaga
w księżyca blasku
jak jas­kra­wy rogal
na ru­dej pościeli

Wte­dy szept po szepcie
pruję twój gorset
wy­liza­ny pro­mieniem srebrnym
i do­tykam two­jego roz­warte­go ciała
"za­kołtu­nione­go" w pościeli

Po wszys­tkim staję w oknie
w sku­pieniu świe­czkę zapalam
a ty z pępuszka rozkosz
wyd­ra­pujesz paznokciem
i war­gi śli­macze ręką przysłaniasz.... 

wiersz • 1 września 2018, 09:38

* * *

wrzo­sy
zbierają z ziemi
krop­le krwi
układając z nich
po­duszkę pod Twe skronie

szep­czą cicho
- śpij dzieci­no, śpij,
Two­je czyny
będą rozsławione


choć z sza­rych oczu
ule­ciał męstwa blask
i drżenie ust
mil­cze­niem otu­lone

to na Twym ciele
po­zos­tał wal­ki ślad
- zsi­niałe ra­mię
od ciężaru
bro­ni
[*] 

wiersz • 1 września 2018, 06:17

Kowalskiego Jana wzdychajnik refleksyjny

Proszę żebyś
była mi bar­dziej namiętna
w wil­go­ci słona

Kiedyś częściej
rzeźbiłem two­je piersi
ra­miona i biodra

Lu­biłem chwile
gdy wiłaś się spo­cona na krze prześcieradła
paz­nokciami zakotwiczona
w moich barkach

Chciałbym ciebie takiej
znowu
w roz­koszy tańczącej
jeszcze nie brałem ciebie na stole
na prześcieradłach
po pra­sowa­niu gorących... 

erotyk • 31 sierpnia 2018, 14:37

Miniaturka sytuacyjna

Naj­piękniej­sze drogi
są między nawłociami
nad który­mi pochy­lają się
złote brzozy
gdy idę polną ścieżką
z bu­kietem kwiatów dla żony... 

wiersz • 30 sierpnia 2018, 20:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu