onejka, ulubione teksty

9135 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Humoreska niedzielna

Jest ta­ki kant
wys­tający piętą z nieba
to otyły święty
zbyt dużo jadł
i za­padł się na błękit­nych chodnikach

Star­sza kobieta
ze znacznym zezem
przes­tała się modlić
po mszy w kościele
i zde­gus­to­wana po­ranną mową
po­wiesiła się na różańcu
za nogę
w dół głową

Jest w cieniu lipy
mała kapliczka
tam stoi wiecznie
zmar­twiona Maryja
jeżeli jes­teś porządny gość
na tacę rzuć stówę
a ulży cie los... 

wiersz • wczoraj, 19:28

* * *

bo­sy tu­pot o świcie
pies zja­da płat­ki z podłogi
ka­pie mle­ko ze stołu

zno­wu kłótnia
ktoś szu­ka
ktoś go­ni

zmiana za­sad gry w wojnę

obiad jak zwyk­le za zielony
i ta­lerz w dziewięciu
kawałkach

kałuża morzem wyobraźni

wie­czo­rem
łóżka za zimne
potworne
więc osiem stóp wys­ta­je spod kołdry

do świtu


o świ­cie

bo­sy tupot
i pies
i kłótnie... 

wiersz • przedwczoraj, 08:15

Taka oto sytuacja

Wyd­ra­pałaś we mnie nów
i jak rogal
kołyszę się sen­nie
w fo­telu bujanym

Zli­załem ko­lor z jesieni
wczo­raj­szym zdjęciem tak szarym
jak chrys­tu­sowy gwóźdź
pow­leczo­ny rozpaczą

Przes­ta­liśmy spo­tykać się
spojrzeniami
i tyl­ko ta dzicz
w obrazie
porzu­cone­go cmentarza
z pul­chną re­wolu­cyjną gwiazdą
czerwoną
za­miast nadziei zmartwychwstania... 

wiersz • 14 grudnia 2018, 22:01

* * *

nie od­da­laj się
choćby na szept
na oddech

ob­naż mnie
z mil­cze­nia

zbyt duża przestrzeń
między
słowami
roz­le­wa kawę

na dźwięk
niedopowiedzenia 

wiersz • 14 grudnia 2018, 20:51

* * *

modlę się
o wiatr

gdy w Twoich ramionach
jak w sidłach
pajęczych
jeszcze tli się
na wpół żywa
ser­cem na dłoni

rytmicznie
za­cis­kając
pięści 

wiersz • 13 grudnia 2018, 16:23

* * *

drzazgą w oku jesteś

naj­gorętszym
przewinieniem


żółte prześcieradła
wiją się
jak węże


bez opamiętania 

wiersz • 12 grudnia 2018, 12:49

Gość mało chciany

Na sto­le leży miś
z za­puszczoną brodą

Uszat­ku, może poszedłbyś do fryzjera?
życzli­wie proponuję
ale on za­pala papierosa
siada w fo­telu i oponuje

"Chy­ba Bóg cię opuścił, jas­na cholera!"
Odzy­wa się zuchwa­le a po cza­sie dodaje
"Co z ciebie za przy­jaciel-?- że flachy
nie pos­ta­wi na przywitanie
por­nosów ko­lek­cji na półce nie ma
ani bi­tej śmieta­ny do sta­tys­tyczne­go chleba

Na tap­cza­nie sie­dzi miś
z założoną na nogę nogą
sie­dzi i pat­rzy w su­fit z wielką trwogą... 

wiersz • 11 grudnia 2018, 22:05

Jestem

Mu­se - 'I be­long to you'
Odtwórz
Mot­to: „How much pain has crac­ked your soul?
How much lo­ve would ma­ke you whole?”


między tęsknotami
otu­lona tyl­ko Twoimi słowami
nieśmiało kocham

sa­ma daję ci tę moc
możesz mnie zra­nić
tak blis­ko jes­teś
na wy­ciągnięcie serca

znów za­nurzam się więc
w tej ot­chłani
nie czując granic
nie pragnąc w za­mian nic
tyl­ko te­go szeptu
w ciemną noc bezgwiezdną
Jestem
i by to słowo wcielo­ne
zas­kle­piło rany
na zawsze 

wiersz • 11 grudnia 2018, 20:53

NIż

Uli­ca pusta
od­bi­ja się w niej
me­taliczny od­dech nieba

Mimo
że nie ma słońca
między samochodami
wi­je się jas­kra­wa wstęga

Na szy­bie deszcz
a w każdej kropli
osza­lał świat
do góry nogami
jak w soczewkach

Ścianę sąsied­niego bloku
pok­ry­li blachą
też w ko­lorze nieba
jeszcze ru­da cza­pa drzewa
na tle sos­no­wego lasu
splu­nięta na horyzoncie
od niechcenia... 

wiersz • 9 grudnia 2018, 13:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu