onejka, teksty znajomych

7816 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

mógłbym jak na słowo

w tym ciele roz­dartym obiet­nicą śmierci
przej­rzałym owo­cu wiat­ru co ni­by orzech pęka
pod na­porem dłoni lat
na jed­no two­je słowo - 
mógłbym ut­kać skrzydła ze światła
kruszejące­go na skroniach
jak ko­rona rozstań
i u zaszłego [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 04:33

Przez bezdroża ludzkich dusz - Kazik

Za­nim było wiado­mo czy Ka­zik, wnuk Ka­zimie­rza się urodzi, na­dano mu imię i wyb­ra­no szkołę, zawód i wyz­na­nie. Oj­ciec Ka­zika był woj­sko­wym pi­lotem. Rzad­ko by­wał w do­mu. Dla sy­na był bo­giem, jego [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 10:17

Zapominasz...

że wciąż tu jestem
po­między słowami
składam swój dźwięk

z wy­razów zlepiając
myśli wciąż ukryte
po­między historią

że wciąż tu bywam
pal­ca­mi tworząc dziś
siebie wspominam...

.Rodii. 

wiersz • 21 czerwca 2018, 12:43

* * *

Tęsknię, czasem
który pod
pal­ca­mi tyka.

Kocham, myślą
wple­cioną między
kar­ta­mi życia.

Żyję, historią
po­między us­ta­mi
odnalezioną.

Umieram, sercem
bijącym pomiędzy
klat­ka­mi życia. 

wiersz • 21 czerwca 2018, 12:03

Nig­dy nie zniżaj się do po­ziomu osób kry­tykujących. La­taj wy­soko, na ile skrzydła ci pozwolą 

myśl • 20 czerwca 2018, 17:27

Noś siebie za­nim in­ni Cię ubiorą.

sza­fa pełna...
...mnie. 

myśl • 20 czerwca 2018, 16:04

Przy­sięga jest cieniem honoru... 

myśl • 20 czerwca 2018, 08:01

Bez­radną dłonią,
let­nim muśnięciem wiatru.
Cicho we mnie grasz... 

haiku • 18 czerwca 2018, 21:14

Życie to chwi­la, która w nas przemija. 

myśl • 17 czerwca 2018, 13:40

Siebie dzier­gam ze słów po­wiąza­nych z życiem.

bliz­ny zszywając. 

myśl • 17 czerwca 2018, 13:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu